Václav Souček: Experti

Peníze
Peníze
0:00
/
0:00

Experti vykonávají odborné expertní práce. Za slušné peníze, samozřejmě, jinak by to nebyli experti. Pouze v reálném socialismu platívalo, že konzultant je blbec, co radí zadarmo, což se kvapem přežilo. 

Koncem minulého týdne vyplavalo na povrch, že firma navázaná na velkou zdravotní pojišťovnu smlouvou z r. 2002 (na dobu neurčitou) vyinkasovala za posledních dvanáct let skoro 150 milionů korun za „pí ár služby", třebaže pojišťovna disponuje vlastním tiskovým oddělením.

Firma zajišťuje např. „strategickou konzultaci mediálního obrazu a krizové otázky". Pod takové záhlaví si můžete dosadit leccos, respektive cokoliv. Firmu s obdivuhodným renomé u veřejných institucí zakládal známý pražský lobbista na počátku své úžasné kariéry.

Abychom nezůstali jen u tohoto případu; experti hnutí Duha brojí proti jednorázovým dětským plenám, zatěžujícím po použití životní prostředí.

Tiše se rýsuje obava, že nákladné expertní práce, provázené rozsáhlými mediálními kampaněmi zájmově spřízněných agentur dojdou k závěru, že látkové pleny, opakovaně použitelné po vyprání a žehlení, jsou nepochybně výhodnější. Což kdekterá teta ze Lhoty dávno ví.