Václav Souček: Citáty a plagiáty

12. červenec 2018
Tužka, psaní

Komentovat aktuální dění u nás i ve světě ani nedá tolik práce, jak se může zdát. Citát není totéž, co plagiát; plagiát může být i nevědomý, včetně věrného opisu chyb. 

Všichni kandidáti na funkce jsou nahraditelní, výjimky potvrzují toto pravidlo. Na řízení státního aparátu lze šetřit i kumulací ministerských postů. Zdá se, že výhledově může Poslanecká sněmovna zastoupit Senát - a obráceně.

Demokracie může být díky a navzdory svobodným volbám proměnná až zpátky k sultanátu. Pardon - k systému prezidentskému.

Ryzí substance absurdity není toliko major Terazky z pera Miroslava Švandrlíka. Znamenitě poslouží i letmý výrok titulní postavy z filmu Svatby pana Voka: „Umění vládnout spočívá v ustavičném spojování nespojitelného.“

Což je, prosím, c i t á t z původní práce režiséra Karla Steklého.