V základní škole Komenského v Náchodě už se děti neučí matematiku pouze Hejného metodou

2. říjen 2017
Matematika

Na Náchodsku přibyla další základní škola, jejíž ředitel se dohodl s rodiči i vyučujícími ohledně Hejného metody výuky matematiky. Vedení školy ustoupilo od nastaveného trendu po dvou letech a to kvůli obavám rodičů i rozdílným názorům učitelů.

„Jednak to byla dohoda s učiteli, protože nebyli všichni této metodě nakloněni. Jsme veliká, spádová škola. A tak jsme tady řešili spoustu dotazů, kdy se rodiče ptali: učíte tady metodou Hejného," vysvětluje ředitel náchodské ZŠ Komenského František Majer.

Žáci jeho školy se poslední dva školní roky učili podle Hejného metody ve všech třídách na prvním stupni, od září dostala přednost tradiční výuka matematiky, jen doplněná o prvky metody profesora Hejného.

Čtěte také

„V některých ročnícíh se více používá metody Hejného. především tedy při úlohách na logické myšlení. A někde používají více metodu klasickou. Především při výuce sčítání, násobilky a podobně. Takže z mého pohledu to zatím funguje velice dobře," doplňuje František Majer.

Podle některých rodičů a učitelů není Hejného metofa vhodná pro všechny děti

Hejného metodu výuky matematiky, která má žáky naučit především logické myšlení, zařadila podle stránek h-mat.cz do svých osnov necelá pětina základní škol v republice, jejich ředitelé ale často řeší podobné problémy jako v Náchodě. Metoda není podle některých rodičů a učitelů vhodná pro všechny děti a navíc neexistují žádné dlouhodobější statistiky, jak školáci následně zvládají přechod na střední, případně vysoké školy.

„Z mého pohledu je Hejného metoda stále v experimentální fázi. Neboť já ji neberu jako uzavřenou do té doby, než budou známy srovnávací testy z prvních, potažmo třetích, čtvrtých ročníků středních škol," říká například středoškolský učitel Vojtěch Kábrt.

Zavádění Hejného metody výuky matematiky budí v Červením Kostelci emoce

Na jaře podepsal petici, ve které lidé nesouhlasili s postupem ředitele základní školy v Červeném Kostelci. Ten chtěl od tohoto školního roku zavést výuku Hejného metodou ve všech třídách druhého stupně, nakonec ale vyhověl přání části rodičů, nebo samotných dětí, jaký způsob vzdělávání je jim bližší.

„Na druhém stupni od září učíme ve dvou třídách matematiku profesora Hejného. V jedné třídě klasicky," říká ředitel červenokostelecké základní školy Jiří Oleják.

Přestože nakonec tlaku rodičů ustoupil a umožnil v jedné ze tříd vzdělávaní klasickou výukou matematiky, je přesvědčený o prospěšnosti Hejného metody.

O ni v Česku roste zájem i mezi samotnými učiteli - jen během července a srpna jich Letní školou Hejného výuky matematiky prošlo víc než osm stovek.