V Pevnosti poznání v Olomouci si můžete lehnout pod hvězdnou oblohu nebo se podívat do mozku

5. říjen 2022

K pamětihodnostem Olomouce patří barokní Korunní pevnůstka v Bezručových sadech. Vystavěna byla v době panování Marie Terezie. V roce 1857 tam byl zřízen dělostřelecký sklad. Dnes ovšem slouží něčemu docela jinému. V roce 2015 v něm Univerzita Palackého otevřela interaktivní muzeum – tak zvanou Pevnost poznání.

Ve zrekonstruované budově přizpůsobené nové funkci si návštěvníci mohou prohlédnout původní staré trámy i šikmou plošinu, po které se vozila děla do pater. V přízemí vstoupí do první expozice věnované právě historii pevnostního města a zdejšího kraje. Její součástí je například replika děla, dotykové obrazovky a velkoformátový komiks.

V prvním patře v expozici Živá voda se mohou návštěvníci projít říčním korytem, prolézt modelem kanalizace a také nahlédnout do mikroskopů. Naproti v expozici Rozum v hrsti jsou k dispozici hlavolamy a hry a modely přibližující fyzikální zákony a fenomény. Vzadu pak stojí velké oko a mozek, do kterých se dá vstoupit a pomocí elektronických instalací se seznámit s fungováním i možnými dysfunkcemi těchto orgánů.

Expozice světlo a tma v podkroví předvádí další fyzikální zákonitosti a úkazy. Na ni navazuje planetárium, jehož kopule je zavěšena pod historickými trámy. Projekce mohou návštěvníci sledovat vleže. Součástí muzea je také laboratoř, kde lektoři předvádějí chemické pokusy, a vědecká výtvarka, kde mohou děti rozvíjet svou kreativitu a zručnost. Kromě nabídky stálých expozic instituce připravuje na víkendy speciálně zaměřené programy.

autor: Aleš Spurný
Spustit audio