V novopacké hospodě pečou chleba a pomáhají spolku Sportem proti bariérám také s prodejem roušek

Novopacká hospoda a staropacká nezisková organizace Sportem proti bariérám si navzájem pomáhají. V prostorách uzavřeného pohostinství v Nové Pace teď zaměstnanci pečou chleba a sladkosti, které nabízejí na farmářských trzích.

Část výtěžku předávají spolku, za který zároveň v sousedním stánku prodávají roušky. Ty šijí klienti staropacké chráněné dílny.

„V chráněné dílně ve Staré Pace šijeme roušky, kompletujeme je s návodem, jak o ně pečovat. Jejich koupí zákazníci podpoří sociální službu terénní osobní asistence. Na prodeji roušek spolupracujeme s majiteli uzavřené novopacké restaurace. Ti společně s naším zaměstnancem Václavem Rumlem starším teď jezdí na farmářské trhy, kde mimo jiné prodávají čerstvý chléb, který sami pečou. Částí výtěžku z tohoto prodeje podporují spolek Sportem proti bariérám. Pro nás je to významná pomoc, mimo jiné i proto, že v této době nemusíme nikam jezdit a oni nám s odbytem pomáhají,“ přiblížila spolupráci Marcela Drhová, ředitelka zapsaného spolku Sportem proti bariérám.

Už se nemohli dočkat, až se potkají se „svými“ farmáři

U stánků uzavřené novopacké restaurace a neziskové organizace Sportem proti bariérám se zájemci mohli poprvé zastavit na obnovených farmářských trzích na Valdštejnově náměstí v Jičíně.

Zaměstnanci novopacké restaurace se proměnili v pekaře a stánkaře na farmářských trzích

Opuštěný prostor viditelně pookřál a s ním i první nedočkaví zákazníci.

Těšili se i pěstitelé, kteří se báli, že budou mít ze sadby, kterou museli hlídat před mrazem, nejkrásnější kompost:

Spustit audio

Související