V krkonošské Horní Branné stále vyzvání zvon, který doprovázel Komenského při jeho odchodu do exilu

15. listopad 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kostel sv. Mikuláše z roku 1577 v Horní Branné

15. listopadu roku 1670 zemřel v Amsterodamu poslední biskup Jednoty bratrské, jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů - Jan Amos Komenský. S Eliškou Pilařovou a s historikem Janem Luštincem navštívíme místa, odkud Komenský po Bílé hoře navždy odešel z Čech do exilu.

350 let od úmrtí jednoho z největších Čechů a Moravanů - učitele národů Jana Amose Komenského - si připomeneme v krkonošské Horní Branné.

Čtěte také

Hornobranský zámek je v historii Krkonoš a Podkrkonoší velmi zajímavé místo. Možná neprávem opomíjené.

„Opravdu se jedná o pozoruhodné místo, které má úžasného genia loci. Když se rozhlédneme, tak tu máme celý zámecký areál, hrobku a nedaleko ještě kostel svatého Mikuláše. Myslím si, že je málo tak půvabných míst a pro historika ještě tak atraktivních a zajímavých, jako je právě Horní Branná."

A je tu i místo, které skutečně navštívil Jan Amos Komenský a které se dochovalo v téměř nezměněné podobě. Můžeme navštívit interiér, který obýval učitel národů.

„Odtud, z Horní Branné, 1. února roku 1628 Komenský odchází k zemské hranici, naposledy nocuje v Žacléři a pak už se do Čech nikdy nevrátil. Tedy pro nás je to místo opravdu dvojnásobně památné."

Pamětní medaile - Jan Amos Komenský (autor: Josef Baják)

Když vstoupíme do prvního patra zámku v Horní Branné, tak máme pocit, že jsme se v čase vrátili řekněme o 400 let zpět. Mnoho se tam nezměnilo. Dispozice, ostění nade dveřmi, vše je zachováno a původní.

Čtěte také

„A já k tomu připomenu ještě jednu věc. Když se rozezní zvon Mikuláš na zdejším kostele, který je z roku 1577, tak my slyšíme autentický zvuk, který kdysi slýchal Jan Amos Komenský. To je myslím naprosto jedinečná záležitost. Tady nejen že vidíme to, na co on se díval, ale také slyšíme, co on slyšel," říká historik Jan Luštinec.

Zvon Mikuláš se určitě ozýval i v čase únorovém roku 1628, na přelomu zimy a jara, kdy odtud Komenský odcházel.

„To je mimo veškerou pochybnost. Takže tento hlas zvonu jej vlastně vyprovázel z vlasti. A ještě taková drobnost. Když se tady otvíral památník Jana Amose Komenského, tak se právě rozezněl tento zvon, jako jediné autentické zvukové svědectví Komenského doby," dodává Jan Luštinec.

A teď si zvuk zvonu Mikuláš v Horní Branné můžeme poslechnout i my.

autoři: Eliška Pilařová , baj
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.