V Krkonoších se objevili pytláci. Správa KRNAP podá trestní oznámení na neznámého pachatele

10. květen 2021 13:54

Postřelený čáp černý v Horním Maršově a usmrcená volavka popelavá ve Vítkovicích v Krkonoších ukazují, že ilegální zabíjení ptáků je bohužel ve 21. století stále aktuální problém i v národních parcích. Pro podezření ze spáchání trestného činu proto Správa KRNAP podá trestní oznámení na neznámého pachatele. 

Čápa černého našli ochranáři 15. dubna v Horním Maršově. Vzhledem k charakteru poranění jej následně převezli do Záchranné stanice ČSOP JARO v Jaroměři. Čáp měl otevřenou zlomeninu zápěstí, a proto mu veterinář musel poraněné křídlo amputovat.

Torzo křídla čápa s kulkou

S ohledem na podezření na střelné zranění byla provedena pitva amputovaného křídla, při ní byla opravdu vyjmuta střela. Čáp byl poraněn v 18. roce svého života; jeho návrat do volné přírody již není možný.

Postřelený čáp černý byl nalezen na území ochranného pásma KRNAP, v bezprostřední blízkosti národního parku. Jedná se o zvláště chráněný druh živočicha v kategorii silně ohrožený, předmět ochrany podle práva Evropských společenství a předmět ochrany Ptačí oblasti Krkonoše vyhlášené v rámci soustavy Natura 2000. Jeho početnost na celém území českých Krkonoš je odhadována na 12-15 hnízdních párů.

Čtěte také

Podle ornitologického kroužku se podařilo zjistit, že tento jedinec byl okroužkován jako mládě dne 23. června 2003 na hnízdě v Teplicích nad Metují, během svého života byl několikrát kontrolován na různých místech ČR, od roku 2019 hnízdil v Mokřinách na Žacléřském hřbetu.

V letech 2019 a 2020 byla na tomto hnízdě úspěšně vyvedena tři, resp. čtyři mláďata. Podle pobytových stop (trus) byla přítomnost čápů na tomto hnízdě zjištěna i v letošním roce.

Vzhledem k tomu, že čápi se opakovaně vracejí na hnízda svých předchozích úspěšných hnízdění, je vysoce pravděpodobné, že dalším důsledkem poranění a eliminace jednoho dospělého ptáka z místního páru čápů černých bude rovněž jejich neúspěšné hnízdění v letošním roce na uvedené lokalitě.

Zastřelená volavka

Dalším příkladem ilegálního zabíjení ptáků je usmrcení volavky popelavé ve Vítkovicích v Krkonoších. Ta byla nalezena 21. dubna a příčinou jejího úmrtí bylo zastřelení.

V případě čápa černého Krkonoše přišly o zkušeného dospělého ptáka, který v minulých letech úspěšně rozšiřoval populaci tohoto zvláště chráněného druhu.

Čtěte také

V případě volavky se jedná o zabití ptáka ve volné přírodě ve zvláště chráněném území, respektive v jeho ochranném pásmu.

Čáp černý (Ciconia nigra) je chráněný ptačí druh v kategorii silně ohrožených, navíc jde o jeden z druhů, pro které byla v Krkonoších vyhlášena Ptačí oblast v rámci evropské soustavy Natura 2000. Krkonoše jsou v rámci české přírody jedním z důležitých území jeho výskytu. Na obou stranách hranice hnízdí zhruba 20 párů.

Obecné druhové ochrany požívá i volavka popelavá (Ardea cinerea), která navíc v Krkonoších hnízdí jen vzácně - na obou stranách hor hnízdí jen 4-6 párů.

V obou případech došlo k porušení zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.

autor: baj | zdroj: Správa Krkonošského národního parku
Spustit audio

Související