V krizových situacích jsou duchapřítomnější dospělí nebo děti? Zásady první pomoci byste měli znát

15. září 2020

Lidé mohou mít teoretickou zkušenost z autoškoly, případně jiných kurzů první pomoci. Často se ale obávají, jak by se zachovali, kdyby u nějaké nehody byli. Dá se nějak psychicky připravit? Velkým tématem je také ochrana vlastního zdraví při poskytování první pomoci, např. při dýchání z úst do úst.

Záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák hovoří o poskytnutí první pomoci.

Ivo Novák ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Jaké je "zdravotnické" minimum, který by měl umět každý člověk, aby dokázal poskytnout první pomoc?

Získat přehled o situaci

Pád z kola, mdloba, náhle vzniklá bolest na hrudi (podezření na infarkt), neschopnost hýbat polovinou těla a smazaná mimika na polovině obličeje (cévní mozkové příhody). To vše vás může potkat.

Čtěte také

Zachovejte klid, rozhlédněte se, rozmyslete si další postup. Uvědomte si co, jak a proč se událost stala. Zvažte riziko plynoucí ze situace (autonehoda, elektrický proud). Zkontrolujte počet postižených a závažnost jejich poranění.

Pokud to situace vyžaduje, přivolejte pomoc z okolí. Při vyšším počtu postižených věnujeme pozornost nejprve těm v bezvědomí a s masivním krvácením

Zajistěte bezpečnost

Ujistite se, že v situaci je eliminováno riziko pro nás, postiženého i okolí.

První pomoc

Je důležité zamezit dalšímu působení „škodlivin", tedy tepla či chladu, ohně nebo vody, elektrického proudu či chemikálií.

Posouzení stavu postiženého

Je-li to možné, položte dotyčného na záda, zajistěte průchodnost dýchacích cest (zkontrolovat ústa a zaklonit hlavu). Pohledem a pohmatem na hrudníku zjistěte, jestli dýchá.

Čtěte také

Pokud nedýchá normálně (nedýchá vůbec, chrčí nebo lapá po dechu), je nutné zahájit oživovací srdeční resuscitaci. Pokud dýchá normálně: uložte postiženého na záda se zakloněnou hlavou, případně do zotavovací polohy.

Pravidelně kontrolueme životní funkce, dech a stav vědomí. V případě potřeby poskytujeme první pomoc, zastavení krvácení nebo chlazení popálenin.

Volání na linku 155 či 112

Při volání záchranářům se představte, řekněte přesně co a kde se stalo. Pokud je to možné uveďte přesnou adresu, číslo poschodí a dveří, eventuelně orientační body, kolik je postižených a jaký je charakter jejich zranění, pohlaví, přibližný věk a další choroby.

Čtěte také

Nejde o to zjistit každý detail, ale hlavně být schopen stručně a jasně popsat situaci a zmínit důležité věci.

Kontrolujeme stav postiženého do příjezdu záchranné služby.

Pro zajímavost, možná překvapivě se v krizových situacích zachová duchapřítomně spousta dětí na rozdíl od mnoha dospělých.

Celoubradioporadnu s Ivo Novákem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související