V knihovně broumovského kláštera pomáhají studenti v rámci výuky s výzkumem vzácných knih

29. únor 2020 10:19

Studenti prvních a druhých ročníků Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové v těchto dnech pobývají v broumovském klášteře. Jejich hlavním zájmem je barokní knihovna, která ještě stále nebyla kompletně zmapovaná. Pracují proto spolu se svými kantory na specializovaném výzkumu. A nejen to. 

„Vidíte, že kniha byla běžně užívaná, takže obsahuje i vlepené odkazy na jednotlivé oddíly," právě vysvětluje a ukazuje studentům jednu knihu z barokní broumovské knihovny Jindřich Kolda, vedoucí katedry pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Čtěte také

„Jsme tady se studenty prvních a druhých ročníků. A v podstatě bychom jim chtěli na příkladu broumovského kláštera vysvětlit a ukázat některé záležitosti týkající se vybraných pomocných věd historických. A teď jsme před chvílí shodou okolností začali s kodikologií, takže se začínáme nějakým způsobem nořit do studia starých rukopisů, knih a dalších záležitostí z knižní kultury."

Ve skupině je kromě studentů také Martina Bolom Kotari, odborná asistentka Univerzity Hradec Králové. K čemu má tohle bádání dojít?
„My jsme se sem do Broumova dostali před čtyřmi lety a vstoupili jsme do prostoru, který byl sice známý a proslavený, do této nádherné barokní knihovny, ale zjistili jsme, že o něm téměř nikdo nic neví. Protože tento klášter měl poměrně smutnou zejména novodobou historii. A samozřejmě nebyl zájem se o knihovně nějak pečlivě starat."

Poklady broumovské klášterní knihovny ožívají pod rukama odborníků

A hned doplňuje.
„Nevěděli jsme vůbec, jaké knihy se zde nacházejí ani kolik jich vlastně je. Měli jsme pouze kusé informace o tom, že dříve zde bylo snad až 60 tisíc knih. A dostali jsme informaci, že aktuálně je jich 17 či 18 tisíc."

Už byly všechny knihy broumovské barokní knihovny spočítány?

„Částečně ano. Protože my ještě spolupracujeme s kolegy restaurátory z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Provádíme zde celou řadu činností. Konkrétně restaurátoři procházejí knihu po knize. Berou je do rukou, čistí je od prachu a zjišťují, jestli není napadená nějakými mikroorganismy a plísněmi. My potom jdeme za nimi a knihy katalogizujeme," říká Martina Bolom Kotari.

Čtěte také

Skupina studentů stojí nad historickým atlasem, kterým listují.
„Jedná se o zeměpis světa z přelomu 18. a 19. století," ukazuje Zuzana Havelková.

A Slávek Sodomka ji doplňuje, jak je těžké s původním textem pracovat.
„Nejen, že je těžké text přečíst, ale i porozumět větné skladbě. Protože dříve to bylo o hodně jiné. Některou větu si musím přečíst třeba i desetkrát, abych vůbec pochopil, co se tam píše."

Aktuální pobyt studentů Univerzity Hradec Králové v broumovském klášteře končí v sobotu 29. února 2020. Bádání ale bude pokračovat dál nejen v těchto prostorách.

autoři: Jana Házová , baj
Spustit audio

Související