V Karolince sklářské pece už vyhasly. Historii řemesla tam dnes připomíná jeho muzeum

13. listopad 2022

Valašsko je krajem luk a cinkání zvonců pasoucích se ovcí. Nemělo by se ale zapomínat na to, že je i krajem sklářství – řemesla, které na území dnešní Karolinky, tehdy Nového Hrozenkova v podhůří Beskyd přinesl ve druhé polovině 19. století podnikatel Salomon Reich. Oheň tam v prvních sklářských pecích zažehli 11. září 1862.

Sklárny pojmenoval úspěšný podnikatel a donátor kraje po své matce Charlottě Reichové – Charlotte hüte, tedy Karolinina huť. Později se tato část Nového Hrozenkova oddělila a vznikla samostatná obec, později město, s názvem Karolinka.

Sklárny v Karolince fungovaly od jejich založení v 60. letech 19. století až do roku 2020, kdy byla výroba v místních sklárnách zastavena. Za dlouhých 160 let si zdejší sklářská výroba vydobyla věhlas a výrobky se odsud vyvážely doslova do celého světa.

Dnes můžete do tajů tohoto nevšedního řemesla nahlédnout v místním Muzeu sklářství. Nachází se přímo v centru Karolinky, v objektu, kde najdete i informační centrum a malou galerii.

Vstup do muzea s částí mozaiky obrazů malířů, kteří ztvárnili život ve sklárnách v Karolince

Slavnostně bylo Muzeum sklářství v Karolince otevřeno v létě roku 2014. Ukázalo tehdy především nově zbudovaný výstavní sál s tisícovkou exponátů a s přísálím s filmovou projekcí o procesu sklářské výroby. Původní sklářské nářadí, náčiní, sklo, především nápojové, fotografie a další autentické předměty se podařilo vedení města nashromáždit především díky obyvatelům Karolinky, bývalým sklářským mistrům a Muzeu regionu Valašsko. O rok později přibyla k muzeu i galerie.

Vystavené sklo používal sám zakladatel skláren

V galerii se nachází výstava asi tří desítek výtvarných prací umělců spjatých s prostředím sklářské výroby. Jsou zde například práce výtvarníků Františka Podešvy, Karla Hofmana nebo akademického malíře a grafika Jiljího Hartingera, který má ve městě samostatnou výstavní budovu.

František Lukáč u vitríny s jeho tvorbou

Mezi exponáty muzea jsou i práce tehdejších sklářských mistrů, například Františka Lukáče nebo Ivana Štefánika, a najdete zde i vitrínu s absolventskými pracemi blízké Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí. Řada předmětů ale pamatuje i dobu založení skláren, mnohé užíval sám jejich zakladatel Salomon Reich.

Muzeum je otevřené po celý rok, od června do srpna sedm dní v týdnu, kromě státních svátků, a po zbytek roku je uzavřeno pouze v neděli. Kdo má zájem, může si objednat prohlídku s průvodcem a odborným výkladem. Tak zavítejte do Karolinky a nahlédněte do tajů sklářského řemesla a poznejte tuto neodmyslitelnou součást historie zdejšího kraje a jeho obyvatel.

Spustit audio