V Hradci Králové začala sloužit lidem nová lávka přes Orlici

Necelý rok trvala stavba nové lávky, která propojila Jiráskovy sady s univerzitním kampusem v Hradci Králové.

Pomyslné brány této nové spojnice otevřela veřejnosti čtvrteční desátá hodina večerní. Unikátní umělé osvětlení zajišťujeí ještě večer dostatečné světlo všem cyklistům i pěším.

Nová lávka propojuje Jiráskovy sady s univerzitním kampusem v Hradci Králové

Své jméno ale lávka teprve hledá.

Nová lávka propojuje Jiráskovy sady s univerzitním kampusem v Hradci Králové

Montovaná ocelová mostní konstrukce se začala rodit v místě původního přívozu loni na podzim, kdy je v řece Orlici nejméně vody.

Lávka pro pěší a cyklisty postavená podle návrhu Mirko Bauma vytvořila spojnici mezi rodícím se areálem hradecké univerzity u fakultní nemocnice a historickým centrem města.

Poskytuje bezpečný přechod v dostatečné vzdálenosti od jedné z nejfrekventovanějších královéhradeckých ulic.

„Podařilo se dokončit jednu z praktických a potřebných staveb ve městě, která poslouží všem věkovým kategoriím. Všichni, ale hlavně studenti, mohou od čtvrtka bez jakýchkoliv dopravních kolizí použít tohoto bezpečného propojení centra s prostorem budoucího kampusu. Navíc jim umožní být krok od Jiráskových sadů, kam mnozí směřují za relaxací," dodal primátor města Zdeněk Fink.

Vedení města nabídlo Hradečanům možnost lávku pojmenovat, a tato možnost trvá stále. Lidé proto mohou i nadále své návrhy posílat na adresu anketa@mmhk.cz.

Dorazilo už zhruba sedm desítek návrhů, mezi nimiž dominuje „Orlička", „Orličanka" či „Studentská lávka".

Jeden z autorů navrhuje pojmenovat dílo „Lávka zamilovaných" a navrhuje připojit na lávku zámek a klíč vhodit do Orlice.

Pokračuje redaktor Ota Nehasil.

Na realizaci lávky získalo město dotaci z Evropské unie. Smlouva o poskytnutí dotace v rámci Regionální operačního programu NUTS II Severovýchod byla podepsána dne 24. února 2012. Výše dotace činí 20,8 mil. Kč (85 %).