V Hradci Králové proběhne vzpomínka na oběti válečných konfliktů

Již poosmé v novodobé historii Armády České republiky si příslušníci vojenských útvarů, které působí na území města Hradce Králové, připomenou Den veteránů a uctí tak památku obětí všech válečných konfliktů. Pietní akt se uskuteční 11. listopadu 2008 v 11 hodin na vojenském hřbitově v městské části Hradce Králové - Pouchově. K památníku obětem válek položí květiny představitelé města, kraje, Parlamentu ČR, armády a královéhradeckých sdružení a korporací. Den veteránů je pro nás příležitostí veřejně si připomenout československé vlastence, kteří ve dvou válečných konfliktech v letech 1914 až 1918 a 1939 až 1945 nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti a za obnovení státní suverenity.

Důvodem, proč si připomínáme Den veteránů právě v listopadu je to, že příměří s poraženým Německem bylo ve Francii podepsáno 11. listopadu 1918 a tím bylo v konečném důsledku rozhodnuto o skončení první světové války. Toto datum se stalo na paměť obětem války v demokratických zemích Evropy, USA a v Kanadě Dnem veteránů.
V rámci doprovodného programu pietního aktu bude na pouchovském vojenském hřbitově odhalena informační tabule s unikátním seznamem dohledaných pohřbených vojáků z válečných konfliktů a rozmístěním zdejších hrobů. Autorem informační tabule je Aleš Chvojka, vedoucí Památníku bitvy 1866 na Chlumu.