V Horním Maršově se setkali zahraniční dobrovolníci s cílem zažít odlišný život v přírodě Krkonoš

29. červenec 2019 11:43

Do obce Horní Maršov přijela skupina 14 dobrovolníků z celé Evropy. Ve Středisku ekologické výchovy SEVER dostanou příležitost naučit se rukodělným dovednostem i udržitelnějšímu životnímu stylu během renovace pobytového střediska v místní škole a údržby okolí fary. Dobrovolnický projekt, tzv. workcamp, probíhá od 28. července do 8. srpna a je zorganizován ve spolupráci s organizací INEX - Sdružení dobrovolných aktivit.

Zahraniční dobrovolníci se v Horní Maršově učí udržitelnějšímu životnímu stylu. Letního dobrovolnického projektu, tzv. workcampu, se zúčastní 14 dobrovolníků z Belgie, Německa, Polska, Ruska, Španělska, Turecka a České republiky.

Středisko ekologické výchovy SEVER působí v Horním Maršově od roku 1994. V pobytovém středisku v místní škole pořádá celoročně programy pro žáky ZŠ, studenty SŠ a VŠ, učitele a další zájemce o ekologickou výchovu. Vede také ekoporadnu, která je určena široké veřejnosti i pedagogickým pracovníkům.

Společně obnoví část místní školy, kterou organizace SEVER využívá pro ubytování žáků při vzdělávacích pobytech. Dobrovolníci budou pracovat i na zahradě ekologického centra DOTEK v prostorách bývalé fary.

Horní Maršov 2018

„Snaha vést udržitelnější život je pro mnoho mladých lidí v dnešní době klimatických změn zásadní. I já sama jako matka dvouletého syna to vnímám podobně,“ přibližuje jednu z motivací dobrovolníků vedoucí workcampu za INEX-SDA Renata Míchalová.
„Dobrovolnictví je pro mě úžasná příležitost, jak se naučit nové věci a zároveň přispět svému okolí. Těším se, co se od sebe navzájem naučíme při práci, společném vaření jídel z různých zemí i výletech do hor.“

Ekocentrum Dotek 2018 - práce na zahradě

Dále provozuje ekocentrum v objektu bývalé fary, která byla za finanční podpory Královéhradeckého kraje, Ministerstva kultury ČR a Operačního programu Životní prostředí EU kompletně rekonstruována a přeměněna na ekologicky šetrný dům.

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí.

Do České republiky každoročně přijíždí přibližně 300 mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.

autor: baj | zdroje: INEX-SDA , z. s.
Spustit audio

Související