V bývalém kartuziánském klášteře ve Valdicích otevřena stálá expozice

V bývalém kartuziánském klášteře, který je součástí valdické věznice na Jičínsku, se otevřela stálá expozice. Dokumentuje historii českého vězeňství od doby, kdy se ve Valdicích trest odnětí svobody vykonává. Zahájení pořadatelé nadatovali na den přesně na sto jednapadesáté výročí otevření věznice. Ředitel Karel Kocourek k výstavě upřesnil: "Je dílem kabinetu dokumentace historie vězeňství, věznice Valdice a institutu vzdělávání. Na této výstavě se může divák seznámit s celým tím průřezem, kdy je zadokumentováno období Rakouska-Uherska, potom první republika, válečné období, poválečné, až do současné doby, kde jsou vystavené i takzvaně nedovolené předměty, které si odsouzení vyrobili, ale jsou tam samozřejmě i dokumenty k bývalým politickým vězňům, kteří zde byli."

Výstava nebude běžně přístupná. Návštěvníci musí respektovat přísná bezpečnostní opatření, ale podle ředitele valdické věznice Karla Kocourka se budou udělovat výjimky po předchozím požadavku a dohodě. Pořadatelé především pamatovali na výukové poslání expozice.