Úspěšná adopce zebry Böhmovy - sameček Galileo přijat náhradní matkou

24. září 2010

V Zoologické zahradě ve Dvoře Králové se letos narodilo 5 hříbat zebry Böhmovy. Předposlední, hřebeček Galileo se narodil 6. 7. 2004 matce Gajdě, která měla v té době za sebou řadu úspěšných odchovů. Problém nastal dne 15. 7. 2004, kdy Gajda náhle uhynula. Chovatelé byli postaveni před problém, jak zajistit dostatečnou výživu pro devítidenní hříbě, které není zvyklé na lidskou péči. U mláďat, která jsou např. odmítnuta po porodu matkou (často se vyskytuje u prvorodiček) se přistupuje k umělému odchovu tak, že se hříbě separuje a hned od první chvíle se napájí umělou výživou. Problematický je však moment, kdy je již hříbě na matku vázané a člověka se bojí.

Galileo byl zpočátku skleslý, ale neustále chodil od jedné klisny ke druhé a zkoušel, zda ho některá nechá napít. Většina klisen jej však odháněla, jen jedna ho občas nechala napít. Chovatelé se proto rozhodli vyčkat a celou situaci pečlivě sledovat.
Tři dny po smrti Gajdy se klisně Duky narodilo mládě, klisnička Denisa, a to byl i v životě malého Galilea zlom. Hned od počátku se snažil držet v těsné blízkosti Duky a jejího mláděte, a ta po počáteční nedůvěře Galilea adoptovala a dovolila mu sát. Od té doby obě hříbata dobře prospívají a Galileo i Denisa se i při kojení velmi dobře snáší (viz snímek) a vyrůstají prakticky jako dvojčata.

Logo
Spustit audio