Univerzita Hradec Králové vystavuje jedinečnou a hlavně jedinou kopii Ďáblovy bible na světě

13. březen 2018
Mezi sbírky Rudolfa II. patřil také Codex Gigas

Na počátku 13. století bylo v Čechách vytvořeno pozoruhodné literární dílo známé jako „Ďáblova bible". Neznámý tvůrce napsal a barevnými iluminacemi vybavil obří knihu, o jejímž původu se do dneška můžeme jen dohadovat. 

Grafologové s historiky se shodují v tom, že se jedná o dílo vytvořené jednou rukou, jedním autorem. Pro svou anonymitu bývá proto nazýván „Velkým písařem". Těžko však uvěřit, že práci takového rozsahu mohl zvládnout jeden člověk v krátkém časovém úseku... ledaže by mu v tom pomáhal ďábel!

Do knihy je latinsky, jazykem římsko-katolické církve, vepsán text nejen celé bible, tj. Starý a Nový zákon, ale i Kosmova Kronika česká, řada různých traktátů a menších spisů, kalendář s nekrology, seznam podlažického bratrstva i zaklínadla a všelijaké dobové záznamy.

Ďáblova bible v ústeckém muzeu

Výzdoba knihy je ojedinělá, iluminace tohoto díla je tvořena nádhernými iniciálami v červené, modré, žluté nebo zelené, místy zlaté barvě. Celé zpracování je dokonalé - je to dílo písařského mistra.

Codex gigas je svázán v dřevěných deskách potažených světlou kůží, opatřených kovovým zdobením. Rozměr desek je 920×505×220 mm. Původně obsahoval 320 pergamenových listů (tj. 640 stran) o velikosti 890×490 mm. Osm listů bylo vyříznuto, není známo kdy, kým a proč. Odstraněné listy pravděpodobně obsahovaly řeholní pravidla benediktinského řádu.

Hmotnost celého kodexu je 75 kg, na výrobu potřebného pergamenu byly spotřebovány kůže 160 oslů.

Ďáblova bible v ústeckém muzeu

Knihu zapůjčil její tvůrce, knihař Jiří Fogl ze Žamberka. Kniha je přesnou napodobeninou originálu.

Vystavená kniha je přesnou kopií co do váhy, použitých barev a písma. Podle jednoho z organizátorů výstavy Tomáše Dvořáka nikdo na světě takto věrnou kopii ještě neudělal. „Jiří Fogl kopii vytvořil před 10 lety za použití starých technik, už tím je výjimečná. Trvalo mu to asi tři měsíce, dělal na tom 12 hodin denně."

Originál knihy je uložen ve Švédsku, které ji získalo jako kořist za třicetileté války v 17. století.

Součástí expozice knihtisku je i faksimile Codexu gigas, slavné Ďáblovy bible

Lidový název Ďáblova bible získal rukopis díky postavě čerta vyobrazené na jedné z jeho stránek. K obrázku se váže legenda, podle které ďábel pomohl neobyčejně rozsáhlý text sepsat mnichovi za jedinou noc. I přes tuto pověst nebyl Codex gigas nikdy zatracen inkvizicí.

Ve středověku byla kniha přirovnávána k sedmi divům světa.

Jedinečná kopie Ďáblovy bible je k vidění na Univerzitě Hradec Králové až do 24. března v Galerii T v Objektu společné výuky (budova A) v areálu Na Soutoku v Hradci Králové. Výstava je otevřena jen ve všední dny, vstupné je dobrovolné.

Codex Gigas v Hradci Králové
Spustit audio
autoři: Milan Baják, Lucie Peterková, Jakub Novák, ČTK

Související