Unikátní kruhovou třídicí linku, jedinou svého druhu na světě, má k dispozici Diakonie Broumov

22. prosinec 2021 12:15

Pracovníkům broumovské Diakonie pomáhá třídit textil unikátní linka, jediná svého druhu na světě. Její vývoj trval tři roky. Třídění textilu je teď podle vedení sociálního družstva výrazně efektivnější. Na malém prostoru a s méně pracovníky, je možné oblečení třídit do téměř šesti desítek kategorií. 

„Tohle je naše nová třídicí linka, která usnadní lidem práci. I ty nejpomalejší ženy zvýšily svůj výkon o 80 až 100 procent oproti normálnímu třídění," tak popisuje předseda sociálního družstva Diakonie Broumov Pavel Hendrichovský novou třídící linku.

Čtěte také

„Linka je unikátní nejen v Evropě, ale v celém světě. Dá se různě modifikovat na třídění plastů a jiných komodit."

Pavel Hendrichovský vysvětluje, v čem je tato nová třídicí linka lepší a výkonnější oproti té původní. „Tato linka dokáže točit materiál dokola až do úplného vytřídění. Ženy se nemusí trápit s nakládáním pytlů a tříděním. Je to pro ně mnohem lepší a efektivnější."

Stojí tu sedm pracovnic a linka jede pořád dokola. Až se z toho trochu točí hlava. „Je to takový kolotoč. Člověk si musí zvyknout na ten kruh a pohyb. Přijíždí pytle, přebírá se to a hází dolů. Na tom páse je to přehlednější, tím pádem je také větší produktivita práce. A hlavně je to lehčí," potvrzuje Šárka Řeřábková, pracovnice broumovské diakonie.

Čtěte také

Pavel Hendrichovský upřesňuje, že sama diakonie se na výrobě této třídicí linky podílela. „Máme zkušenosti z běžných, rovných pásů, které používají konkurenční firmy, které na velkém prostoru třídí velké množství textilu. Ale my jsme to dokázali udělat na malém prostoru a je to efektivnější. Nevím o žádné takové podobné lince nikde na světě."

Diakonie Broumov nemá na kruhovou třídicí linku patent, ale užitný vzor. To znamená, pokud by chtěl někdo z dalších výrobců jít stejnou cestou, musí se s diakonií spojit.

Předmětem činnosti sociálního družstva Diakonie Broumov je soustavně vyvíjená obecně prospěšná činnost směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

Dříve pracovnice Diakonie Broumov za hodinu vytřídily zhruba 150 kilogramů oblečení, teď je to téměř dvojnásobek.

Spustit audio

Související