U kostela sv. Mikuláše v Nové Pace se pohřbívalo minimálně 400 let. Výzkum vyzvedl na 230 koster

3. únor 2021 09:41
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Vzhledem k dlouhé kontinuitě pohřbívání do stejného místa, došlo k převrstvení pohřbených do vícečetných vrstev

Desítky beden s kosterními pozůstatky a velké množství menších předmětů z pohřebních výbav - to jsou nálezy ze záchranného archeologického průzkumu, který na někdejším hřbitově u kostela sv. Mikuláše v Nové Pace začal v závěru listopadu loňského roku. My se teď přímo na místě zastavíme s Vlaďkou Wildovou. 

Archeologické nálezy budou zpracovány archeologickým oddělením Regionálního muzea v Jičíně, kosterní pozůstatky bude zkoumat antropologické oddělení Národního muzea v Praze. Zveřejnění výsledků výzkumu lze očekávat v roce 2022.

Tím, jak se u kostela sv. Mikuláše stovky let pohřbívalo do stejného místa, vznikla tzv. hřbitovní vrstva, která obsahovala neuvěřitelné množství kosterních pozůstatků. Po odtěžení zeminy je archeologové objevili hlavně ve spodních partiích.

Čtěte také

„Některé byly v anatomické pozici, další jen částečně a navíc obklopené dalšími kostmi podle toho, jak byla zemina neustále převrstvována kopáním nových hrobů. Máme tady i doklad vícečetného pohřbívání do jedné hrobové jámy. Většina jedinců podle křesťanské liturgie ležela na zádech s hlavou k západu. Našli jsme i hrob, kdy dospělý má na klíně nebo v nohách uložené dítě,“ uvedl archeolog Regionálního muzea v Jičíně Jiří Unger.

Hned jak protiepidemiologická opatření dovolí, připraví k tomuto výzkumu přednášku a ve výhledu je i expozice v novopackém muzeu, která bude zajímavou sondou nejen do způsobu pohřbívání obyvatel Novopacka ve vrcholném středověku a novověku.

Hrob č. 65 - na hlavě je umístěn věneček z měděného drátu zdobený skleněnými perličkami, na levé ruce jsou pozůstatky růžence

Výzkum má velký význam pro posunutí poznání o konkrétním období v Nové Pace.

Nejstarší písemná zmínka o farním kostele sv. Mikuláše pochází z r. 1357, kdy již lze odůvodněně předpokládat existenci hřbitova a pohřbívání zemřelých zde bylo ukončeno v roce 1799, což souviselo s výnosem Josefa II., který nakázal zrušení hřbitovů u farních kostelů a zakládání nových ústředních hřbitovů za městskými hradbami.

Čtěte také

Je tak zřejmé, že se na místě hřbitova farního kostela sv. Mikuláše pohřbívalo minimálně 400 let. Archeologický výzkum prozatím identifikoval, zdokumentoval a vyzvedl 230 jedinců. Převažujícími nálezy jsou samozřejmě hroby, ovšem jen část je dochována v úplnosti.

Každý hrobový celek, seskupení kostí nebo jednotlivé kosti jsou změřeny a zakresleny na milimetrový papír, probíhá geodetické zaměření a nivelace výšek jednotlivých částí pohřbu a nedílnou součástí je kromě fotografické dokumentace i tzv. vícesnímková fotogrammetrie, která z pořízených fotografií dokáže vytvořit přesný 3D didigitální model.

Spustit audio

Související