Terasy v zahradě navržené Dušanem Jurkovičem opravují na zámku v Novém Městě nad Metují

23. květen 2019 11:05

Na zámku v Novém Městě nad Metují už více než tři roky opravují kaskádové terasy v zahradě a my vás o tom ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové průběžně informujeme. 

Zámeckou zahradu navrhl počátkem 20. století architekt Dušan Jurkovič. Po sto letech se projevilo stáří zdiva teras a své udělaly také přívalové deště, protože scházelo odvodnění. Na první pohled to nevypadá, ale rekonstrukce si vyžádala opravdu velký stavební zásah. Nejvýše položené opěrné zdi u špýcharu jsou téměř hotové. Redaktorka Romana Pacáková se tam byla podívat s kastelánem Ondřejem Daňkem.

Jak od klenotníka vypadají v novoměstském zámku kryty na topení od architekta Dušana Jurkoviče

Kryty na topení jsou jednou z rarit novoměstského zámku. Svébytná umělecká díla navrhl architekt Dušan Jurkovič, říká Markéta Tomanová ze správy zámku

Únor není zrovna typickým měsícem pro návštěvy hradů a zámků a zimní prohlídka zámku v Novém Městě nad Metují také je netypická, a to v mnoha ohledech. Především je potřeba se na ni teple obléci, což pocítila i redaktorka Romana Pacáková, když ji Markéta Tomanová ze správy zámku zavedla do více než sto let staré ložnice Josefa Bartoně z Dobenína a jeho choti Marie. Po teploměru se sice rozhlížela marně, ale zdálo se, že je tam větší zima než venku.

Rodina Bartoň - Dobenín a Správa zámku v Novém Městě nad Metují započaly s 2. etapou obnovy kaskádových teras v zámecké zahradě už na jaře loňského roku. Pracuje se v nejvyšším úseku opěrných zdí u objektu Špýcharu, které navazují na čerstvě veřejnosti otevřený bývalý obranný val s lipovou alejí. Rekonstrukční práce na opravě teras probíhají kontinuálně od roku 2015.

Areál zámecké zahrady je jedinečný tím, že se zde z větší části dochovala původní ukázka tvorby významného architekta Dušana Jurkoviče, který adaptoval celý zámecký areál pro průmyslnickou rodinu Bartoňů z Dobenína v letech 1909 - 1913.

Horní část zahrad, nacházející se na původním obranném valu města, která byla dříve využita jako hospodářské zázemí zámku, přetvořil Dušan Jurkovič právě na kaskádové zahrady po vzoru italských renesančních zahrad.

Terasy v zahradě navržené Dušanem Jurkovičem opravují na zámku v Novém Městě nad Metují

Spodní část zahrad za obranným příkopem rozdělil na tři poměrné části - okrasnou, ovocnou a zelinářskou. Horní a spodní zahradu nechal spojit krytou dřevěnou lávkou (mostem) nesoucí v sobě prvky valašské architektury, která je největší turistickou atrakcí zámecké zahrady.

Podle Ondřeje Daňka je obnova teras opravdu velkou stavební akcí, protože místy byly už skutečně v havarijním stavu. Pochopitelně je to především stářím konstrukcí (více než 100 let), ale také absencí drenážního systému, který by odváděl srážkové vody.

Čtěte takéZámek Nové Město nad Metují

Na opravu opěrných zdí byla použita nákladná technologie, která je založena na použití speciálních geomříží a zhutněné zeminy. Tato kombinace vytvoří z rubu zdi dostatečně únosnou vrstvu, která zabrání zemnímu tlaku okolní zeminy a tedy tomu, aby zdi byly dále tímto tlakem narušovány. Přitom se jedná o šetrnou a nedestruktivní metodu obnovy, která byla památkovou péčí velmi uvítána. Zároveň byl z rubu zdí položen drenážní systém, který bude odvádět srážkové vody mimo konstrukce.

Terasy v zahradě navržené Dušanem Jurkovičem opravují na zámku v Novém Městě nad Metují

Projekt je finančně podpořen dotací z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Zbylé náklady hradí rodina Bartoň - Dobenín, která předpokládá, že v obnově teras i dalších částí zámecké zahrady bude postupně pokračovat.

I přes velký rozsah stavebních prací přímo v zámecké zahradě se v loňské turistické sezóně podařilo zachovat návštěvnický provoz téměř v plné míře, bez velkých omezení. Další práce ani letos nijak nenaruší návštěvnický provoz.

Sídlem rodu Bartoňů z Dobenína je 110 let perla Kladského pomezí, která nese stopu básníka dřeva

Zámek Nové Město nad Metují

Zámek v Novém Městě nad Metují je po staletí dominantou města. Právem nese popisné číslo jedna, neboť je nejatraktivnější stavbou celého centra. Zámek a náměstí tvoří jeden unikátní architektonický celek. Farní pamětní kniha uvádí, že základní kámen budoucího města a hradu byl položen 10. srpna roku 1501 ve dvě hodiny odpoledne. 

Jestli si plánujete výlet na novoměstský zámek, načasujte si ho třeba na 1. června. Jste zváni na FOOD ART FESTIVAL, druhý ročník festivalu věnovaného jídlu a umění. Těšit se můžete na prezentační stánky, tradiční i exotickou kuchyni, gastro show a doprovodný program. V letošním roce bude festival mimořádně propojen s akcí ZUŠ Open. Začátek akce v 10 hodin.

V sobotu 1.června začne také velká letní zámecká výstava AERONAUTICA - LÉTAJÍCÍ STROJE LEONARDA DA VINCIHO, která se bude konat v zámecké Galerii Pod Žebrovkou od 1. června do 1. září 2019.

Těšit se můžete na fascinující předchůdce dnešních rogal, vrtulníků, padáků a dalších létajících strojů sestrojených podle plánů z tajných da Vinciho deníků. Všechny exponáty jsou pohyblivé a můžete si je nejen prohlédnout, ale také rozhýbat svou vlastní silou.

Výstava se uskuteční u příležitosti výročí 500 let od úmrtí Leonarda da Vinciho.

autoři: Romana Joudalová , baj
Spustit audio

Související