Syrovátku na zamořené pozemky v Novém Městě nad Metují!

15. listopad 2015

Nové Město nad Metují už ví, jak bude čistit pozemky pod někdejším Eltonem. Půda a spodní voda je tam kontaminovaná hlavně chlorovanými etheny, které dnes ohrožují i vrty v nedaleké oblasti Litá. Pozemky jsou zamořené už desítky let. Půdu má vyčistit syrovátka.

Zamoření průmyslovými odmašťovadly objevili experti náhodou v roce 1988.

Čtěte také

"Patrně to souvisí s průmyslovou výrobou, které v té lokalitě probíhala. Nepodařilo se žádné konkrétní firmě prokázat, že by tam došlo k tomu úniku," vysvětluje vedoucí oddělení životního prostředí novoměstského úřadu Ondřej Hanka.

Je to proces, při kterém dochází k rozpadu těch chlorovaných ethenů na jednodušší látky, které nejsou tak nebezpečné a příroda si s nimi umí poradit.Ondřej Hanka o způsobu řešení problému

Kontaminová půda je podle starosty z Volby pro Nové město Petra Hableho dnes většinou soukromá: "Město tam má jen malý pozemek. Ostatní jsou většinou soukromých subjektů, se kterými město uzavírá dohodu, že můžeme tento problém na jejich pozemcích řešit."

Experti v posledních letech zkoumali míru zamoření.

Vyvrtali destítky sond a vyzkoušeli tři metody, jak nebezpečné chlorované etheny odstranit.

Mléko a syrovátka. Pomůže Novému Městu nad Metují?

Dosavadní práce za bezmála 16 milionů korun platil stát, město a krajský úřad.

Ten má na likvidaci ekologických havárií speciální fond, říká za hradecké hejtmanství Martina Götzová: "V Novém Městě nad Metují byla situace o to vážnější, že havárie se nacházela v blízkosti vodního zdroje Litá. Ten je současně i zdrojem krizového zásobování vodou v kraji."

Vrt

Už během testování tří metod čištění kleslo zamoření zhruba na polovinu.

Odborníci teď vybrali metodu, která je nejúčinější a přitom i nejlevnější a nejšetrnější

Současné svislé vrty doplní vodorovné a do nich se bude čerpat syrovátka.

Podle Ondřeje Hanky by náklady zhruba 5 milionů korun měla pokrýt z většiny dotace.

Práce mají začít v příštím roce a trvat 5 let.

Pak se výsledky vyhodnotí a rozhodne se o dalším postupu.

Spustit audio