Syndrom vyhoření rozpoznejte včas, než vás pohltí! Naučte se také ve svém životě říkat NE

21. květen 2018

Psychiatr a sexuolog MUDr. Jan Zbytovský v naší radiopradně na téma: syndrom vyhoření a jak mu čelit.

Co je syndrom vyhoření?
Vyhoření se týká zejména oblasti práce a je typické citovým a mentálním vyčerpáním. Často jde o důsledek dlouhodobého stresu a týká se nejvíce lidí, kteří pracují s jinými lidmi. Od deprese nebo prosté únavy se syndrom vyhoření liší hlavně tím, že se vztahuje výhradně na onu krizovou oblast a jeho součástí jsou pochybnosti o smyslu dané práce.

Jev vyhoření je nejspíš stejně starý, jako sama lidská práce, nicméně jeho název pochází až z roku 1974 od amerického psychoanalytika Herberta J. Freudenbergera. V USA je mimochodem syndrom vyhoření uznáván jako nemoc z povolání.

Jaké jsou typické příznaky vyhoření?
Patří sem tedy celá řada projevů: z oblasti emocí (sklíčenost, popudlivost, bezmocnost), postojů (nechuť, cynismus, zapomínání, nesoustředěnost) a mezilidských vztahů (snížená ochota pracovat s lidmi, stažení se, soukromé konflikty). Svou daň si syndrom vyhoření vybírá také v tělesné rovině - časté jsou potíže se spánkem, jídlem, člověk se snadno unaví, může mít vysoký krevní tlak.

MUDr. Jan Zbytovský ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Kdo je ohrožen syndromem vyhoření?
Nejčastěji se s vyhořením setkají ti, kdo pracují s lidmi - příkladně lékaři, zdravotní sestry, učitelé, psychologové, právníci, policisté, telefonní operátoři a další. Nevýhodou je přílišné počáteční nadšení do práce, perfekcionismus, workoholismus, málo přátel, neschopnost odmítat další a další úkoly a špatná organizace času.

Jak se vyhoření zbavit?
Syndrom vyhoření má pozadí v osobnosti člověka, takže je vždy dobré začít u sebe: zrevidovat si své přednosti a rezervy, dále plány, ambice, možnosti i žebříček hodnot. Rozvinutý syndrom patří do rukou psychologa, případně psychiatra. Pomoci může dlouhá dovolená a změna místa nebo profese.

Jak pokud možno vůbec nevyhořet?
Abyste věděli, proti čemu se bránit, musíte mít informace. Dále pomůžou zdravé a četné vztahy s druhými lidmi, dobrá organizace práce, umění strávit příjemně svůj volný čas a také například schopnost říkat „ne“.

autoři: Milan Baják , Blanka Malá
Spustit audio

Související