Světový unikát. Herpetologickou stanici, která nemá široko daleko obdoby, najdete v Hradci Králové

5. listopad 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Herpetologická stanice NaturaServis s.r.o. v Hradci Králové je světovým unikátem

Společnost NaturaServis s.r.o. založila roku 2004 v Hradci Králové herpetologickou stanici, která slouží jako centrum výzkumu našich i zahraničních druhů obojživelníků, plazů, bezobratlých a některých druhů rostlin. Zároveň dočasně chová ty živočichy, kteří jsou ohroženi v přírodě. 

Jak redaktorce Romaně Pacákové řekl herpetolog, zakladatel a jednatel společnosti NaturaServis s.r.o. Roman Rozinek stanice tohoto typu nemá široko daleko obdoby.

Čtěte také

Hradecká Herpetologická stanice společnosti NaturaServis s.r.o. v Plotišti nad Labem je místem, kde se zájemci o přírodu a její ochranu mohou dozvědět ohromné množství zajímavých informací, a to na přednáškách a besedách pro školy i pro veřejnost, s ukázkami herpetofauny přímo na místě.

Stanice také spolupracuje s odborníky z ČR a zahraničí a pořádání exkurze na význačné herpetologické lokality pro naše i zahraniční zájemce.

Herpetologickou stanici v Hradci Králové založila NaturaServis s.r.o. v roce 2004 jako zařízení pro dočasnou držbu plazů a obojživelníků mimo jejich původní stanoviště, která jsou zpravidla ohrožena hospodářskou nebo jinou činností.

Program záchranných deponací

Podle nároků jednotlivých druhů obojživelníků a plazů byly vytvořeny nádrže různých typů. Do nich jsou umísťováni obojživelníci a plazi (popř. jiní drobní živočichové) z ohrožených lokalit v přírodě.

Herpetologická stanice NaturaServis s.r.o. v Hradci Králové je světovým unikátem

V deponačních nádržích pak jsou drženi do doby, než je možné je vrátit na původní stanoviště nebo jsou vypuštěni na náhradní lokalitu.

Program záchranných transferů a reintrodukcí

Přenos obojživelníků a plazů z ohrožených míst do deponačních nádrží, poté znovuvysazení do přírody za účelem posílení zdevastovaných nebo již vymizelých populací na místa současného nebo historicky známého výskytu.

Program dlouhodobého chovu a rozmnožování

V Herpetologické stanici byly vytvořeny ideální podmínky pro dlouhodobý chov a rozmnožování jednotlivých druhů obojživelníků a plazů tak, aby bylo možné podle této metodiky přistupovat k řízeným odchovům potřebným pro reintrodukce.

Herpetologická stanice NaturaServis s.r.o. v Hradci Králové je světovým unikátem

Chované obojživelníky a plazy testují na chytridiomykózu. Pomocí umělých odchovů, při kterých nedochází k úhynům jako ve volné přírodě (zejména vlivem predátorů nebo vyschnutím lokalit, kde se vyskytují obojživelníci) a následnou reintrodukcí je pak možné posilovat přírodní populace.

Osvětová a výchovná činnost:
- přednášky pro školy všech stupňů s ukázkami herpetofauny přímo na místě
- organizování besed pro širokou veřejnost v objektech Herpetologické stanice
- odborné prezentace pro odborníky z ČR a zahraničí
- pořádání exkurzí na význačné herpetologické lokality pro naše i zahraniční zájemce
- ukázky možností ochrany přírody pro jednotlivce i kolektivy
- prezentace činnosti ČSOP

Mezinárodní spolupráce

Herpetologická stanice NaturaServis s.r.o. spolupracuje s herpetology ze SRN, Rakouska, Itálie a Velké Británie.

Čtěte také

Na objednávku saského ministerstva životního prostředí stanice uskutečnila záchranný program „Fadenmolchprojekt", jehož cílem byla ochrana kriticky ohroženého druhu Triturus helveticus.

Spolkový úřad pro ochranu přírody v Bonnu si objednal realizaci projektu repatriace užovky podplamaté Natrix tessellata na Labi v Míšni. Na objednávku francouzské firmy BOUYGUES, hradecká herpetologická stanice zajistila ochranu pro obojživelníky a raky. Úzce spolupracovala s Evropským centrem CARAPAX v Itálii (ochrana želv).

Herpetologická stanice v Hradci Králové
slouží jako centrum výzkumu obojživelníků, plazů, bezobratlých a některých druhů rostlin. Zároveň dočasně chová ty živočichy, kteří jsou ohroženi v přírodě, a to až do doby, než je bude možné vrátit na původní stanoviště nebo na novou, náhradní lokalitu.

Odborníci společnosti NaturaServis s.r.o. v čele s herpetologem Romanem Rozínkem jsou pravidelně zváni na mezinárodní kongresy a konference v zahraničí, kde seznamují odborníky s výsledky své práce. S hradeckou herpetologickou stanicí a jejím ochranářským programem mělo možnost se seznámit několik zahraničních delegací ze SRN, Rakouska, Itálie, Austrálie, Velké Británie i z Evropské komise.

autoři: Romana Pacáková , baj
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?