Světový unikát. Herpetologickou stanici, která nemá široko daleko obdoby, najdete v Hradci Králové

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Herpetologická stanice NaturaServis s.r.o. v Hradci Králové je světovým unikátem

Společnost NaturaServis s.r.o. založila roku 2004 v Hradci Králové herpetologickou stanici, která slouží jako centrum výzkumu našich i zahraničních druhů obojživelníků, plazů, bezobratlých a některých druhů rostlin. Zároveň dočasně chová ty živočichy, kteří jsou ohroženi v přírodě. 

Jak redaktorce Romaně Pacákové řekl herpetolog, zakladatel a jednatel společnosti NaturaServis s.r.o. Roman Rozinek stanice tohoto typu nemá široko daleko obdoby.

Hradecká Herpetologická stanice společnosti NaturaServis s.r.o. v Plotišti nad Labem je místem, kde se zájemci o přírodu a její ochranu mohou dozvědět ohromné množství zajímavých informací, a to na přednáškách a besedách pro školy i pro veřejnost, s ukázkami herpetofauny přímo na místě.

Stanice také spolupracuje s odborníky z ČR a zahraničí a pořádání exkurze na význačné herpetologické lokality pro naše i zahraniční zájemce.

Herpetologickou stanici v Hradci Králové založila NaturaServis s.r.o. v roce 2004 jako zařízení pro dočasnou držbu plazů a obojživelníků mimo jejich původní stanoviště, která jsou zpravidla ohrožena hospodářskou nebo jinou činností.

Program záchranných deponací

Podle nároků jednotlivých druhů obojživelníků a plazů byly vytvořeny nádrže různých typů. Do nich jsou umísťováni obojživelníci a plazi (popř. jiní drobní živočichové) z ohrožených lokalit v přírodě.

Herpetologická stanice NaturaServis s.r.o. v Hradci Králové je světovým unikátem

V deponačních nádržích pak jsou drženi do doby, než je možné je vrátit na původní stanoviště nebo jsou vypuštěni na náhradní lokalitu.

Program záchranných transferů a reintrodukcí

Přenos obojživelníků a plazů z ohrožených míst do deponačních nádrží, poté znovuvysazení do přírody za účelem posílení zdevastovaných nebo již vymizelých populací na místa současného nebo historicky známého výskytu.

Program dlouhodobého chovu a rozmnožování

V Herpetologické stanici byly vytvořeny ideální podmínky pro dlouhodobý chov a rozmnožování jednotlivých druhů obojživelníků a plazů tak, aby bylo možné podle této metodiky přistupovat k řízeným odchovům potřebným pro reintrodukce.

Herpetologická stanice NaturaServis s.r.o. v Hradci Králové je světovým unikátem

Chované obojživelníky a plazy testují na chytridiomykózu. Pomocí umělých odchovů, při kterých nedochází k úhynům jako ve volné přírodě (zejména vlivem predátorů nebo vyschnutím lokalit, kde se vyskytují obojživelníci) a následnou reintrodukcí je pak možné posilovat přírodní populace.

Osvětová a výchovná činnost:
- přednášky pro školy všech stupňů s ukázkami herpetofauny přímo na místě
- organizování besed pro širokou veřejnost v objektech Herpetologické stanice
- odborné prezentace pro odborníky z ČR a zahraničí
- pořádání exkurzí na význačné herpetologické lokality pro naše i zahraniční zájemce
- ukázky možností ochrany přírody pro jednotlivce i kolektivy
- prezentace činnosti ČSOP

Mezinárodní spolupráce

Herpetologická stanice NaturaServis s.r.o. spolupracuje s herpetology ze SRN, Rakouska, Itálie a Velké Británie.

Na objednávku saského ministerstva životního prostředí stanice uskutečnila záchranný program „Fadenmolchprojekt", jehož cílem byla ochrana kriticky ohroženého druhu Triturus helveticus.

Spolkový úřad pro ochranu přírody v Bonnu si objednal realizaci projektu repatriace užovky podplamaté Natrix tessellata na Labi v Míšni. Na objednávku francouzské firmy BOUYGUES, hradecká herpetologická stanice zajistila ochranu pro obojživelníky a raky. Úzce spolupracovala s Evropským centrem CARAPAX v Itálii (ochrana želv).

Herpetologická stanice v Hradci Králové
slouží jako centrum výzkumu obojživelníků, plazů, bezobratlých a některých druhů rostlin. Zároveň dočasně chová ty živočichy, kteří jsou ohroženi v přírodě, a to až do doby, než je bude možné vrátit na původní stanoviště nebo na novou, náhradní lokalitu.

Odborníci společnosti NaturaServis s.r.o. v čele s herpetologem Romanem Rozínkem jsou pravidelně zváni na mezinárodní kongresy a konference v zahraničí, kde seznamují odborníky s výsledky své práce. S hradeckou herpetologickou stanicí a jejím ochranářským programem mělo možnost se seznámit několik zahraničních delegací ze SRN, Rakouska, Itálie, Austrálie, Velké Británie i z Evropské komise.

Spustit audio
autoři: Romana Pacáková , baj

Související