Slyš pravdu, hledej pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, braň pravdu až do smrti

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Upálení Jana Husa, Spiezeriva kronika (1485)

S historikem doc. PhDr. Martinem Šanderou, Ph.D. z Univerzity Hradec Králové se zamýšlíme nad životem a dílem mistra Jana Husa a jeho odkazem pro současnost.

Římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel Jan Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky - reformátory Luthera, Kalvína a Zwingliho.

Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409-1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev.

Mistr Jan Hus

Ve svých kázáních Jan Hus zdůrazňoval, že opravdovou lásku k Bohu dokazuje jen život podle Kristových přikázání a jen takový může být služebník Boží. Dovozoval, že hříšného církevního hodnostáře, včetně papeže, není tudíž třeba poslouchat.

Taková kritika církve nejenže nesmírně popuzovala její představitele, ale zároveň je děsila. Husův výklad Božího slova považovali za znevažování víry a církevního řádu.

6. července 1415 vzplála hranice, na níž byl ke kůlu přivázán Jan Hus. Muž, který zemřel v ohni, protože žil v pravdě. Muž, kterého církev ukrutnou smrtí umlčela, aby jej lidé citovali i po šesti stech letech.

Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z české i protestantské reformace.

Spustit audio
autoři: Jana Kudyvejsová , baj

Odebírat podcast

Související