Sloučení základních škol v Hradci Králové

23. září 2010

Královéhradečtí radní jednali se zástupci základních škol o další budoucnosti fungování jednotlivých zařízení. Město v rámci optimalizace usiluje o postupné splynutí dvou základních škol. Důvodem je podle náměstka primátora Martina Soukupa obava o budoucí naplněnost školských zařízení. Ke sloučení škol však rozhodně nedojde v příštím roce. Žáci budou mít možnost dokončit svá základní vzdělání na školách, které v současné době navštěvují.

"Panuje shoda s vedením těchto škol, že varianta, kterou jsme nakonec zvolili, to znamená sloučení Základní školy Jih se Základní školou SNP je z mnoha důvodů výhodnější než ta původně plánovaná Základní škola Jih se Základní školou Sever," uvedl Martin Soupuk, náměstek královéhradeckého primátora.

Spustit audio