Školní třída se škamnami i rákoskou doplnila stoleté Vlastivědné muzeum v Železnici

25. červenec 2017

Vlastivědnému muzeu v Železnici na Jičínsku je sto let. Obyvatelé lázeňského města a okolí si tuto událost připomněli Muzejním dnem, který se odehrával pod širým nebem, i na nádvoří klasicistního domu čp. 181, kde muzeum sídlí. Byl to zároveň Den otevřených dveří se zpřístupněním nové expozice se školní třídou z 19. století, s řemeslníky, s historickými uniformami, i s retro módní přehlídkou, s dobrotami a staropražskými písničkami kapely Fiakr.

Veškerá práce s pořádáním Muzejního dne dopadla na bedra muzejnic Simony Hrabalové a Aranky Novotné. Návštěvníci si mohli mimo jiné prohlédnout všechny muzejní prostory, ale také historickou hasičskou stříkačku Máňa, která si zahrála ve filmu Pěnička a Paraplíčko, nebo sledovat vtipnou retro módní přehlídku z 20. až 80. let minulého století.

V současné době nabízí muzeum několik stálých expozic:
Kupecký krám z 19. století, funkční orchestrion
Expozice Ze života našich předků (nábytek, předměty denní potřeby)
Život a dílo železnického rodáka ak. malíře Františka Zikmunda
Cechy v Železnici (praporce, malovaná znamení, cechovní práva)
Prusko-rakouská válka 1866 - připomínka bitvy u Jičína
Školní třída z 19. století v přízemí muzea (nová expozice, otevřená u příležitosti stého výročí železnického muzea)

Slavnost otevřela starostka Železnice Dana Kracíková, která upozornila, že se muzejnici Simoně Hrabalové podařilo k slavnému století připravit i filmový dokument.

„Myslím, že je málo městeček a obcí velikosti Železnice, které mají tak krásné muzeum. Vzniklo díky nadšení několika lidí v roce 1917 z popudu železnických studentů. Otcem zakladatelem byl učitel Václav Kozák, který v muzeu působil 56 let. I naše generace je mu za jeho nedocenitelnou práci velmi vděčná. Je důležité poznávat minulost, abychom pochopili přítomnost," upozornila starostka.

Čtěte také

A přidala i jména dalších osobností spojených se stoletou historií železnického muzea. Například ředitele Ladislava Ziebikera, nebo dlouholetou průvodkyni Květoslavu Jiránkovou. Ta návštěvníky provázela až do svých devadesáti let a zdatně proháněla muzejní flašinet, který je součástí kupeckého krámku.

Lidé dávali všechno, co mělo patinu minulosti

„Nadšení mít muzeum bylo v roce 1917 obrovské, lidé tehdy dávali do sbírek všechno, co mělo patinu minulosti. Sbírky se shromažďovaly na radnici a prostory brzy nestačily. Z velkorysého daru mecenáše Františka Mencla, který odkázal muzejnímu spolku 150 tisíc korun, byla zakoupena v roce 1940 klasicistní budova muzea. K ní byla o rok později přikoupena i vedlejší roubenka z roku 1789," popisuje muzejnice Aranka Novotná.

Před Vlastivědným muzeem v Železnici

A zároveň zve do nově otevřené stálé expozice v přízemí muzea, kde příchozí najdou školní třídu z 19. století s veškerým dobovým vybavením, hlavně z muzejních sbírek.

Vlastivědné muzeum je díky historické budově, specifickému prostředí a exponátům, i starosvětským návratem do minulosti. Dobře tak koresponduje s duchem městečka, který návštěvníka obejme, jakmile se projde po Náměstí Svobody nebo po Muzejním náměstí a zamíří ke kostelu sv. Jiljí.

Retro módní přehlídka z 20. až 80. let minulého století

Součástí muzea je i Galerie T. F. Šimona, kde vystavují především regionální výtvarníci. V sousední roubené chalupě, která je ukázkou původní zástavby z 18. století, naleznete dobově zařízený interiér, tkalcovský stav i černou kuchyň.

Muzeum nese v názvu jméno „vlastivědné" a naplňuje tak odkaz jeho prvního ředitele, učitele Václava Kozáka, uchovat památky na život našich předků.

Atmosféru Muzejního dne v Železnici a stých muzejních narozenin, včetně záběrů z retro módní přehlídky, najdete ve fotogalerii.

autor: VaW
Spustit audio