Senioři jako řidiči, cyklisté i chodci. Zvláštnosti dříve narozených účastníků silničního provozu

22. duben 2021

Součástí silniční dopravy jsou lidé různého věku a každý věk má v silniční dopravě svá specifika. Děti jsou nebezpečné samy sobě i okolí pro svou nezkušenost a nepozornost, pubescenti a adolescenti pro pocit nedotknutelnosti a jistoty, lidé produktivního věku roztržitostí a nesoustředěností. A senioři? Ti prošli přes všechny tyto fáze a z každé si něco odnesli.

Koordinátorka BESIP Lada Kociánová hovoří v naší radioporadne na téma: senioři jako účastníci silničního provozu. Specifika řízení motorových vozidel ve starším věku.

Je třeba si uvědomit, že nehledě na vitalitu začíná z hlediska biologického i psychologického seniorský věk již 65. rokem. Dbát na bezpečnost vlastní či bezpečnost okolí však není otázka vitality ani věku, ale zodpovědnosti.

Čtěte také

Každý si nepochybně při mírné sebekritice přizná, že od určitého věku je na silnici méně pozorný. Jistě se spoléhá na za léta vybudované instinkty a zkušenosti z dopravního provozu, a tak je možné, že se někdy chová na silniční komunikaci nebezpečně, ať již v roli řidiče, či chodce.

Stáří je obtížné v mnoha směrech - kromě problémů osobních se začínají přidávat i problémy zdravotní. Zhoršuje se zrak, chůze, pozornost, stabilita, sluch, tedy vše nezbytné k existenci v současné extrémně zrychlené dopravě.

Seniorům proto nezbývá než se s těmito s věkem přibývajícími negativy vypořádat i v momentě, anebo právě v momentě, kdy se stávají účastníky silničního provozu.

Čtěte také

Každá z věkových skupin by měla být dobře seznámena se všemi aspekty své existence v dopravě. Ať již pomocí výuky, televizních spotů, nebo letáčků či brožurek, které jsou schopny podat aktuální a potřebnou informaci pro bezpečnou existenci v moderním, technologickém, ale stále i lidském dopravním systému. To se týká i seniorů.

Mohli byste namítnout, že o dopravě toho již víte dostatek, a další vzdělávání v této oblasti proto považujete za zbytečné. Ale pravidla silničního provozu se stále mění, mění se také způsob dopravy, technika řízení i dopravní prostředky.

A jste si natolik jisti, že vše nové znáte natolik, abyste ochotně neriskovali své zdraví, anebo dokonce život? Nebo snad zdraví a život někoho jiného?

Senior chodcem

Chodcem se stáváme okamžikem vkročení na chodník nebo silnici, prostě tehdy, když opustíme bezpečí svého domova. A chodců se týkají pravidla silničního provozu.

Osamělý chodec s rouškou

Zákon o silničním provozu chodce definuje velmi obšírně a neúplně, nicméně v případech, kdy užíváme kteroukoliv část pozemní komunikace, ať už chodník, či silnici, a jdeme tzv. „po svých", budeme nejspíše chodci. Ne každý chodec se však může pohybovat po chodníku.

Na chodníku či v dalších prostorách pro chodce určených (pěší či obytné zóně) se nesmí pohybovat nikdo, kdo by mohl svým výskytem ostatní ohrozit, např. vedením těžkého motocyklu nebo nesením velkého břemene.

Senior řidičem

Dnešní hektická doba s sebou nese výskyt mnoha nepozorných řidičů. Spěch, stres, telefonování za jízdy, horší soustředěnost nebo únava. To vše činí řidiče méně pozornými. S tím musí počítat každý, kdo vyráží na vozovku.

Čtěte také

Nemůžeme se spoléhat na správné reakce ostatních. Čím jsme starší, tím více býváme nepozornější. Na druhou stranu máme mnoho neocenitelných zkušeností. Bohužel, zkušenost za volantem přináší i některá negativa.

Zkušený řidič se sice nemusí soustředit na stejné věci jako začátečník, avšak časem začne na svou letitou praxi za volantem spoléhat a stává se tak méně pozorným.

Uvážíme-li pak, že s věkem dochází též ke zhoršení zraku, zhoršení prostorového vnímání a větší únavě i nervozitě, musíme akceptovat, že na silnici je třeba dávat větší pozor nežli dříve, a učinit proto určité kroky.

Senior cyklistou

Cyklista je řidičem nemotorového vozidla a je tedy nezbytné, aby dodržoval pravidla silničního provozu stejně, jako řidič automobilu.

Mimo jiné tedy platí, že jízda pod vlivem alkoholu je stejně nepřípustná jako u řidičů motorových vozidel. Zákon cyklistovi navíc v §58, odst. 4) říká:

Cyklista nesmí jet bez držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.

Lada Kocianová ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Celou radioporadnu s Ladou Kociánovou si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Blanka Malá , baj
Spustit audio

Související