Sebeobrana. Jak nebýt snadnou obětí? Základní techniky Krav Maga

12. leden 2018
Základy sebeobrany v rozhlasové kavárně

kpt. Bc. Rudolf Kotrč a instruktor Krav Maga por. Mgr. Ondřej Moravčík z oddělení prevence Policie ČR v rozhlasové kavárně.

Základy sebeobrany v rozhlasové kavárně