S tularémií zajíců se potýkají myslivci na Jičínsku. Nebezpečná nákaza je přenosná i na člověka

Zajíc
Zajíc

Po dvou letech se na Jičínsku objevila nebezpečná nákaza - tularémie zajíců. Nemocné zvíře bylo odstřeleno v katastru obce Soběraz a následné veterinární vyšetření odhalilo tuto chorobu, která je přenosná i na člověka. Krajská veterinární správa musela vyhlásit mimořádná opatření i pro katastrální území Lháň a Železnice. 

Tularémie je přenosná na člověka. Jak moc nebezečná je tato choroba pro lidí? Původcem nemoci je velmi odolná bakterie a samotné onemocnění souvisí s tím, jakým způsobem se člověk nakazí. Může se tedy jednat o různé kožní choroby, záněty očí, střevní potíže nebo v případě vdechnutí o zápal plic. Člověk se může nakazit nejen od zajíců, ale také od dalších hlodavců nebo dokonce od klíštěte.

Jak by měli lidé postupovat v případě nalezení uhynulého zajíce, to popisuje ředitel Krajské veterinární správy Aleš Hatsch: „Lidé především v lese, nebo kdekoliv, pokud najdou uhynulého zajíje, tak je důležité s ním nemanipulovat. Protože i drobné záděrky na rukách mohou být důvodem přenosu nemoci na člověka. A je důležité ihned uvědomit buď místní myslivecké sdružení, nebo zavolat k nám, přímo na krizovou linku na Krajskou veterinární správu."

Jaká opatření musí teď přijmout myslivci v postižených oblastech, tedy v katastrech obcí Soběraz, Lháň a Železnice na Jičínsku? Postupy jsou jasně dané v nařízení veterinární správy. Je například zakázán odchyt živých zajíců a jejich přemisťování, členové mysliveckých sdružení musí být proškoleni pro případ manipulace s uhynulou zvěří, důležité je dodržování hygienických předpisů a zakázné jsou hony.

02310193.jpeg

Pro myslivecké sdružení v Radimi na Jičínsku bylo objevení nákazy nepříjemným zjištěním, říká jeho předseda Jaroslav Blažík: „Je to pro nás nepříjemná situace, protože drobnou zvěř tady děláme dlouhodobě s velkým úsilím a s velkými finančními prostředky. A tahle zpráva není dobrá. Prostě ten zajíc tu nemoc dostane a hrozí, že tady vyhyne."

Může se tularémie rozšířit i do dalších oblastí Jičínska? To se samozřejmě nedá vyloučit, ale jak jsme zjistili na Krajské veterinární správě, tak populace zajíce polního ve volné přírodě není zase tak početná, aby docházelo k velké migraci zvířat.

Mimořádná veterinární opatření budou v oblasti platit 3 měsíce od data posledního pozitivního nálezu choroby u zajíce. V případě porušení předpisů veterinární správy hrozí podnikajícím fyzickým a právnickým osobám pokuta až do výše 2 milionů korun.

Spustit audio

Související