Rychnov nad Kněžnou vyhlásil veřejnou sbírku na podporu pozůstalých dětí po tragické vraždě

Dítě a peníze

Město Rychnov nad Kněžnou vyhlašuje VEŘEJNOU SBÍRKU na podporu Dominiky, Nikol a Patrika, dětí pozůstalých po tragické vraždě v rychnovské restauraci. Cílem veřejné sbírky je podpořit sourozence, kteří se z vteřiny na vteřinu ocitli ve složité životní situaci. 

Město Rychnov nad Kněžnou vyhlašuje VEŘEJNOU SBÍRKU na podporu Dominiky, Nikol a Patrika

Pomoc je určena na podporu osiřelých nezaopatřených dětí, jejichž matka zemřela násilným činem. Výtěžek bude použit na jejich studium, aktuální životní a další běžné potřeby v jejich složitém období dospívání.

Pomoci lze jakýmkoli finančním příspěvkem. Organizátorem je město Rychnov nad Kněžnou www.rychnov-city.cz

Číslo účtu: 8296512/0800

Na transparentní účet je možné přispívat do 31. 12. 2019.
Účet je v českých korunách. Jako variabilní symbol lze užít jakékoli číslo.

Účet je transparentní, to znamená, že po zpracování bankou budou veřejně dostupné údaje v rozsahu: jméno a příjmení, popř. název dárce, darovaná částka, variabilní a konstantní symbol a zpráva pro příjemce. Náhled na aktuální stav transparentního účtu bude dle podmínek banky přístupný do 10 pracovních dnů od jeho zřízení.
Dar je možné poslat i pomocí složenky typu A.

Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:
Fyzické osoby:
Od základu daně si lze odečíst hodnotu darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne za rok 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,-Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15% ze základu daně (zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu).

Právnické osoby:
Od základu daně sníženého dle §34 zák. o daních z příjmů si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000,-Kč. V Úhrnu lze odečíst maximálně 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Díky Vám všem, kteří se rozhodnete přispět. Můžeme společně zajistit možnost dostudovat a ve složitém období dospívání podpořit jejich budoucnost. Děkujeme za Vaši pomoc!

Spustit audio
autor: Milan Baják|zdroj: Město Rychnov nad Kněžnou

Související