Rozhovor s novým šéfdirigentem Filharmonie Hradec Králové. Cítím se zde užitečný a vítaný

27. leden 2018

Filharmonie Hradec Králové žije ve své 40. sezóně významnými událostmi. Kromě samotného kulatého jubilea a nově „zabydlených" mistrovských varhan v sále Filharmonie, dojde i ke změně na pozici šéfdirigenta orchestru. Vedení hradecké Filharmonie věří, že v osobě Kaspara Zehndera, jehož jméno není ani hradeckému publiku neznámé, se podařilo získat významnou a na světových pódiích již uznávanou uměleckou osobnost, s níž má nakročeno k dalšímu úspěšnému uměleckému renomé.

Změna šéfdirigenta je vždy spojena s určitými výzvami a očekáváním, jak nastínil ředitel FHK Václav Derner: „Kromě samotného dirigování orchestru jej šéfdirigent musí vést v širším rozsahu také umělecky, podle svých vlastních vizí. V úzké spolupráci s dramaturgem orchestru má značný vliv na skladbu repertoáru, vedle toho řeší i personální otázky členů orchestru."

Není tedy nadnesené poznamenat, že setkání představ šéfdirigenta s představami vedení je základem úspěchu celé instituce. Kaspar Zehnder, švýcarský dirigent a flétnista, bude navazovat na vynikající a bezpochyby přínosnou práci dosavadního šéfdirigenta Andrease Sebastiana Weisera (šéfdirigentem od r. 2012), kterému smlouva končí v červenci tohoto roku.

Spolupráce Kaspara Zehndera s Filharmonií Hradec Králové má již desetileté kořeny. Poprvé přijal pozvání v roce 2008 a od té doby vystoupil na zdejším pódiu několikrát jako dirigent, potom také jako sólista a dvakrát dokonce jako dirigent i sólista současně - v této dvojroli se naposledy vystoupil koncem března 2017 na koncertě natáčeném a později odvysílaném Českou televizí.

V hledáčku médií se však Zehnder ve spojitosti s Filharmonií Hradec Králové objevil už i dříve, a to na koncertech festivalu soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové přenášených živě stanicí Vltava Českého rozhlasu. Festival pořádá Filharmonie Hradec Králové a soudobá hudba je také jedním z důležitých průsečíků v zájmech FHK a jejího budoucího šéfdirigenta. Filharmonie a Zehnder spolupracovali i v rámci zahraničních koncertů.

Dirigent Kaspar Zehnder

Na dotaz, zda by mohl jmenovat alespoň některé důvody svého zájmu o místo šéfdirigenta Filharmonie Hradec Králové odpovídá: „Orchestr má ambice a potenciál, je v něm mnoho spíše mladších hráčů, s vážným zájmem o zvyšování kvality tělesa. Je zde samozřejmě na čem pracovat - naštěstí! - ale cítím se zde užitečný a vítaný. Cítím zde pochopení pro mé záměry a rád bych orchestr dále rozvíjel a zvyšoval jeho úroveň."

Kromě uměleckého pohledu si Zehnder pochvaluje také zdejší koncertní prostor: „Je zde úžasný koncertní sál, jeden z nejlepších v České republice. Jako fanatik zvukového mixu jsem vždy velmi šťastný, když mohu přizpůsobit své hudební nápady tomuto sálu. Dalším z důvodů, které mě přivádějí do Hradce Králové je i vynikající festival soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové, na kterém se můžu tvůrčím způsobem podílet."

Dirigent Kaspar Zehnder

Spolupráce s Kasparem Zehnderem tedy znamená určité nároky také pro orchestr hradecké Filharmonie, budoucí šéfdirigent si ale podle svých slov cení vzájemné důvěry, kterou se mezi ním a orchestrem podařilo během dosavadního setkávání vybudovat. K této důvěře jistě přispívá také jeho schopnost pohledu „z druhé strany", jakožto sólisty a také stálého člena komorních souborů „mit vier" a Ensemble Paul Klee.

Jisté je, že kromě slibné spolupráce s orchestrem budou přínosem pro hradeckou Filharmonii také kontakty nového šéfdirigenta na mezinárodní hudební scéně a rovněž jeho zkušenosti s vedením regionálních ansámblů a uměleckých institucí včetně pochopení pro taková specifika, jako je třeba hledání co nejlepší vyváženosti ceny a kvality.

autoři: Alois Neruda , jou
Spustit audio

Související