Rozhlasový přenos vám představil mimořádný „chrám múz“ - Galerii moderního umění v Hradci Králové

19. leden 2024

V pátek 19. ledna 2024 pro vás Český rozhlas Hradec Králové připravil na dopoledne od 9:00 do 12:00 přímý přenos. Vyrazíme za uměním, protože Galerie moderního umění v Hradci Králové slaví své 70. narozeniny. Co si nadělila ke kulatinám? 

Uslyšíte, kde tady najdete například černou nebo bílou kostku, představíme jednotlivé profese, bez kterých by se galerie neobešla, řekneme, co všechno je tu k vidění i proč hned u vstupu visí stříbrná diskokoule!

Dokážeme vám, že je to místo, kam se nemusíte bát přijít, i když máte pocit, že výtvarnému umění třeba až tak moc nerozumíte. Naopak - když přijdete, rozšíříte si své obzory a určitě získáte zajímavý zážitek.

Čtěte také

Galerie moderního umění v Hradci Králové je příspěvková organizace Královéhradeckého kraje. Sídlí v secesní budově postavené jako palác Záložního úvěrního ústavu architektem Osvaldem Polívkou v roce 1912. Budova se vstupem hlídaným sochami Obchodu a Úrody od Ladislava Jana Šalouna a v interiérech zdobená dobovými vitrážemi je umístěna na Velkém náměstí.

Galerie je zaměřena na prezentaci současných českých umělců. Stálé sbírky a expozice sledují vývoj českého moderního umění v 20. a 21 století. Základem sbírky se stal odkaz biskupa Josefa Doubravy. Teb věnoval městu svou poslední vůlí v roce 1919 osobní kolekci uměleckých děl. Sbírku dále rozšiřovali různí donátoři.

Čtěte také

Souběžně s intenzivní meziválečnou sbírkovou činností byla plánována nová stavba galerie na nábřeží souběžně s Kotěrovou budovou muzea. Elegantní funkcionalistická budova od Josefa Gočára měla být součástí zamýšlené „muzeální“ čtvrti, kterou doplnila stavba filharmonie, moderních lázní a sportovních prostor. Vzhledem k hospodářské krizi ve 30. letech 20. století projekt nebyl realizován a sbírky byly prezentovány prostřednictvím výstav v sálech radnice na Velkém náměstí.

Těsně před koncem roku 1953 byla založena Krajská galerie jako instituce a sbírky do té doby uložené v muzeu jí byly převedeny. Hradec Králové nedisponoval budovou vhodnou pro výstavní účely a tak byla galerie v počátečním období umístěna na zámku v Rychnově nad Kněžnou. Pro veřejnost byla otevřena dne 31. října 1954.

Čtěte také

V listopadu roku 1962 byly městem pronajaty sály biskupského paláce na Velkém náměstí 35 a sbírky sem byly postupně přestěhovány. Od 1. dubna 1963 galerii zřizoval Východočeský krajský národní výbor a změnil se její název na Krajská galerie v Hradci Králové. Stálá expozice byla v biskupské rezidenci zpřístupněna 30. června 1963.

Po roce 1989 galerie opustila prostory biskupské rezidence a získala do užívání budovu bývalé záložny, kde sídlí dodnes. V letech 2014-2016 prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí podle projektu ateliéru 3Q Project Ing. arch. Pavla Tušla, která interiérům částečně navrátila původní stav z roku 1912 a zároveň přizpůsobila stavbu její nové funkční náplni - sbírkové a výstavní činnosti.

1. dubna 2019 se funkce ředitele Galerie moderního umění ujal MgA. František Zachoval.

Galerie moderního umění v Hradci Králové
je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje. Sídlí v historickém centru města v pozdně secesní budově. Od roku 2008 má galerie ve své správě další dva soubory uměleckých děl - sbírku Galerie Vladimíra Preclíka a Křížovou cestu - cyklus sochařských děl přístupný ve volné přírodě nedaleko Kuksu.
PO zavřeno
ÚT-NE 10:00-18:00
ČT 12:00-20:00

Celý rozhlasový přenos si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související