Rozdáváme dárky. Ve Vánoční soutěži můžete vyhrát i vy. Stačí se v pravý čas dovolat do vysílání

3. prosinec 2018

Zahrajte si s námi i vy od 3. prosince do 24. prosince 2018 o kapry, stromky, cukroví, vánoční ozdoby, kosmetické balíčky, batoh plný dárků s logem Českého rozhlasu Hradec Králové, nebo tři metry dřeva, které jsou naší hlavní cenou ve Velké vánoční soutěži. 

Každý, kdo se dovolá, vyhraje.

Jakmile od 3. prosince do Štědrého dne zaslechnete ve vysílání soutěžní signál: „Už je ti teplo děvče" a zavoláte jako první na telefonní čísla: 726 46 46 46 nebo 726 46 46 47, okamžitě vyhráváte.

A to není všechno!

Každý soutěžící se automaticky dostává do slosování o ceny, které budeme rozdávat na Štědrý den. Jak jinak - když je to den štědrý. Hlavní cenou letos jsou tři metry dřeva.

Výherci velké rozhlasové vánoční soutěže:

Renata Vachková, Velké Svatoňovice
Marta Janečková, Čistá v Krkonoších - Černý Důl
Ivona Dobrovolná, Bukovka - Lázně Bohdaneč
Jarka Koberová, Česká Lípa
Helena Pavlíková, Hradec Králové

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Vánoční soutěž". Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:
1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").
2. Ceny věnoval provozovatel, Městské lesy Hradec Králové a.s., Kvíčerovská pekárna s.r.o., Kovap - Pavel Kulhánek
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 3.12.2018 do 24.12.2018.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signál: „Už je ti teplo děvče" a zavolá jako první na telefonní čísla: 726 46 46 46 a 726 46 46 47 automaticky získá jednu z drobných cen (balení vánočního cukroví, sadu vánočních dřevěných ozdob, vánoční stromek-borovici, poukaz na odběr kapra, kosmetický balíček). Navíc automaticky postupuje do slosování o další ceny. Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
6. Losování a vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 24.12.2018. Vylosováno bude celkem pět posluchačů. Každý posluchač obdrží po jedné hlavní ceně:
1.cena - poukaz na odběr tří prostorových metrů dřeva
2.cena - dárkový balíček kosmetiky
3.cena - batoh s propagačními předměty Českého rozhlasu Hradec Králové - kniha Zálety Aleny Zárybnické, kniha Vaříme s Habadějem, ručník, termohrnek, kuchyňská zástěra, kuchyňská chňapka, minireproduktor, minutka na vaření, propiska, pomáda na rty)
4. cena -dárkový balíček kosmetiky
5. cena - dárkový balíček ČRo HK
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně dle dohody, nejpozději do čtrnácti dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 7.1.2019 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 14 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Hlavní ceny provozovatel nezasílá poštou. Drobné ceny zašleme poštou.
9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: www.hradec.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese: hradec.rozhlas.cz

autoři: Tomáš Peterka , baj
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

S hereckými hvězdami poznejte tajemství textu starého dva tisíce let

Ondřej Kepka, režisér a moderátor

Ondřej Kepka

O věrné lásce statečného Chairea a sličné Kallirhoy

Koupit

Román byl napsán pravděpodobně už v prvním století našeho letopočtu a možná dokonce i dříve. Jde o první dochovaný milostný a zároveň i dobrodružný román nejenom antického, ale vůbec evropského písemnictví.