Rondokubistický Husův sbor v Úpici je nepřehlédnutelná stavba. Varhanní koncerty tam zní nádherně

27. září 2017
Chrámové varhany Husova sboru v Úpici

Husův sbor v Úpici stojí na kopečku nad městem, kousek nad náměstím a nedaleko městského divadla a parku. Je to taková klidová městská zóna, kde se v průběhu roku odehrává většina veřejných a kulturních akcí. A díky faráři Tomáši Karlovi, který je velmi činorodým člověkem, mnoho z nich i přímo v Husově sboru, jehož budova byla ve dvacátých letech minulého století navržena velmi velkoryse, takže místa je tam dost.

Na jeho pozvání se tam zajela podívat redaktorka Romana Pacáková. A v prvním okamžiku jejich setkání byla trochu překvapená.

Pana faráře našla s válečkem v ruce a celého od barvy, jak maluje obytné prostory v patře nad chrámovým prostorem.

Farář Tomáš Karel

Byt s krásnou vyhlídkou na město v údolí a lesy v okolí Úpice, kde dříve bydleli jeho předchůdci, je teď prázdný a tak ho připravuje k pronájmu. A aby náklady byly co nejnižší, rozhodl se ho vymalovat sám.

Váleček ale na chvíli odložil do kyblíku s barvou a začal vyprávět historii této kulturní památky - rondokubistické budovy úpického Husova sboru.

Stavba budovy Církve československé husitské byla zahájena roku 1923. Projekt vypracoval stavitel František Hanuš a výstavbu vedl místní stavitel Jaroslav Budínský. Základní kámen byl položen 8. června 1924.

Husův sbor v Úpici

Úpičtí si budovu vlastně postavili sami

Lidí, kteří do sboru tehdy chtěli chodit, bylo na tisíc. Byli to většinou dělníci, protože Úpice v té době byla především průmyslovým městem. Peněz moc neměli a tak pořádali ochotnická divadelní představení, různé kulturní akce a plesy, aby na kostel nastřádali. A stavěli si ho z velké části svépomocí.

Kostel byl odevzdán bohoslužebným účelům 9. srpna 1925. Od 11. června 1997 je budova památkově chráněna.

Budova byla od počátku otevřená veřejnosti. A o totéž se snaží farář Tomáš Karel i dnes

Konají se tam zajímavé výstavy, koncerty a vystoupení dětí z úpické ZUŠ A. M. Buxton. A už čtvrtým rokem také vždy jeden z koncertů Orlicko-kladského varhanního festivalu. A to především díky nesmírné obětavosti pana Karla Müllera z Malých Svatoňovic, který už léta nezištně opravuje úpické chrámové varhany. Kvůli celoživotní lásce k varhanám si vytrpěl své a většinu svého života čelil komunistickému útlaku. Přesto ve volném čase opravil už osmery varhany v Krkonoších i pod horami.

Husův sbor v Úpici

V posledních letech se tedy věnuje opravě varhan v úpickém Husově sboru, které opravdu nebyly v dobrém stavu. S prací není zdaleka hotov, přesto už jsou varhany v takovém pořádku, že na ně může přijet hrát i věhlasný koncertní mistr, jako třeba Christian Tarrabia z Itálie.

Jeden z koncertů letošního Orlicko-kladského varhanního festivalu se bude tedy konat v úpickém Husově sboru ve středu 27. září 2017 v 19 hodin.

Samotný varhanní koncert italského mistra bude jistě skvělým zážitkem. A také bude poprvé k vidění soubor velkoformátových fotografií Jany Wienerové, doplněný texty básní k zamyšlení a meditaci s názvem Hladiny. Ty budou v budoucnu trvale zdobit chrámový prostor.

A kdo by chtěl, může se stát mecenášem této budoucí stálé výstavy.