Rokytnice v Orlických horách připravuje muzejní expozice

21. září 2010

Městečko Rokytnice v Orlických horách se nachází ve východní části Orlických hor v okrese Rychnov nad Kněžnou. Území města leží v povodí říčky Rokytenka na okraji Chráněné krajinné oblasti Orlické hory. Rokytnice v Orlických horách patří k významným střediskům letní i zimní rekreace, podporující celoroční turistiku v této části Orlických hor. I proto chystá vedení Rokytnice v Orlických horách několik projektů, které by měly horské městečko ještě více zatraktivnit pro turisty. Konkrétně to jsou muzejní expozice - ať už jde například o historii místní železnice, nebo o expozici o Orlických horách. Téma pro našeho rychnovského zpravodaje Jiřího Fremutha.

Z dochovaných archivních pramenů nelze dnes přesně určit vznik Rokytnice. Její počátky lze datovat na přelom 13. a 14. století, kdy tehdejší vlastníci tohoto panství - Páni z Rychnova počali kolonizovat toto území, bohaté na zásoby dřeva. První zmínka o tehdy uhlířské osadě je datována k roku 1318. Roku 1487 vzniká odtržením od rychnovského panství samostatný statek - základ pozdějšího rokytnického panství. Do roku 1989 se Rokytnice rozvíjela v duchu budování socialismu, což mělo za následek mnohdy nezvratnou likvidaci mnohých cenných kulturních památek na Rokytnicku a celkový úpadek rozvoje řemesel. Těžce byla Rokytnice poznamenána událostmi srpna 1968, kdy byla obsazena polským vojskem, později nahrazeným okupační sovětskou armádou. Po roce 1989 bylo urychleně jednáno o jejím odsunu, který byl ukončen v březnu 1991. Od roku 1990 se Rokytnice opět usiluje o větší rozvoj především lehkého průmyslu a zaměřuje své další úsilí na rozvoj turistiky v tomto regionu.

Spustit audio