Revitalizace Velkého náměstí v Hradci Králové odstartována

20. listopad 2012

Ideové návrhy revitalizace Velkého náměstí v Hradci Králové hodnotila 7. dubna odborná porota v sále Muzea východních Čech. Své návrhy prezentovaly čtyři autorské týmy, které byly vyzvány odborem hlavního architekta magistrátu města ke zpracování svých představ o budoucí podobě Velkého náměstí a přilehlých prostor náměstí Jana Pavla II., Svatojánského náměstí a ulice V Kopečku. Hodnocení poroty a prezentace soutěžních návrhů budou zveřejněny na internetových stránkách Magistrátu města Hradce Králové, kde o pořadí návrhů a výběru favorita budou moci hlasovat občané. Anketa bude zveřejněna na stránkách: www.hradeckralove.org od 9. do 23. dubna 2009. Návrhy budou vystavené od 9. do 23. dubna rovněž v prostorách budovy magistrátu města.

Při výběru týmů se vycházelo především z jejich zkušeností s touto tematikou a z jejich konkrétních znalostí místní problematiky z dob dřívějších.

Týmy prezentovaly svoje návrhy v tomto pořadí:
1. Roman Koucký architektonická kancelář
2. ARN studio - Ing. arch. Jiří Krejčík
3. ARCH-Z-STUDIO - Ing. arch. Jaroslav Ševčík
4. Ing. arch. Alexandr Wagner, Ing. Martin Samohrd

Hodnocení poroty včetně názorů veřejnosti budou sloužit jako podklad pro volbu nejvhodnějšího návrhu, který vybere zastupitelstvo města na svém 34. zasedání 28. dubna.

Spustit audio