Ředitel školy, kam chodí víc žáků, než je obyvatel obce, chce v Senátu bojovat za vzdělávání dětí

21. říjen 2020

Naším hostem je dnes Jan Grulich, ředitel Základní školy v Dobřanech v Orlických horách, který nejen, že se stal Ředitelem roku, ale uspěl také ve volbách do Senátu za obvod Rychnov nad Kněžnou. Můžeme to tedy oslovovat pane řediteli nebo pane senátore.

O vašem zvolení se mluví jako o velkém překvapení. Vnímáte to stejně?
Úplně stejně, já jsem byl také velmi překvapen.

Vy ovšem nejste v politice úplným nováčkem, členem TOP 09 jste už 10 let. Proč jste se rozhodl angažovat v politice?
V té době to bylo takové nutkání, že člověk by neměl jen někde sedět a nadávat, ale měl by se také o něco pokusit. Vznikla tenkrát nová strana, viděl jsem v tom naději, že se něco změní. Nicméně jsem potom byl dost pracovně vytížen, takže jsem první čtyři roky v podstatě jen platil členské příspěvky, víc se angažuji až od roku 2015.

Škola je koloběh. Spokojené dítě rovná se spokojený rodič, spokojený rodič rovná se spokojený učitel a ředitel. A tak dokola.
Jan Grulich, ředitel školy a senátor

A přišel úspěch ve volbách do Senátu. Ale horní komora parlamentu, nemá takové pravomoci jako poslanecká sněmovna. Myslíte si, že jako jednotlivec něco zmůžete?
Když mluvíte o úspěchu, tak já bych bral jako úspěch, když za čtyři roky o mně někdo řekne, že jsem úspěšný senátor, takže to teprve uvidíme. Samozřejmě dostat se do Senátu, to už nějakou práci vyžadovalo, já v to pevně věřím. Mé hlavní téma je školství a vzdělávání, a já věřím, že s tím dokážeme v Senátu něco udělat. Ovšem já sám s tím nic neudělám, ale možná ze své pozice probudím mnoho lidí, kteří s tím také budou chtít něco dělat.

Čtěte také

Vy jste člověk pozitivní, kdo někdy byl ve vaší škole, tak ví, jak do ní děti rády chodí. Myslíte si, že se stejná energie dá zažít i mezi poslanci a senátory?
Teď jste mě zaskočila, ale také v to pevně věřím. Už jsem se viděl s několika kolegy senátory a zatím to bylo velice příjemné setkání, docela jsme se i nasmáli.

Mám pocit, že v Senátu převládají právníci a lékaři. Budete tam mít i nějakého kolegu učitele či ředitele školy?
Některé věci jsem konzultoval s paní senátorkou Miluší Horskou z Pardubic, byť jsme se ještě nikdy osobně neviděli, tak jsme si už volali. Od ní jsem získal některé informace, takže mám tam dokonce i kolegyni ředitelku školy.

Jan Grulich ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Hodně politiků slibuje i zaměření na region. Ale dá se to zvládnout z pozice senátora? Na co byste se chtěl vy v rámci Rychnovska zaměřit?
Myslím, že to je stěžejní práce, protože senátor má být ústavní pojistkou, a to se opravdu děje. Pokud je ústava nějak ohýbána, pak musí být senátor od toho, aby opravoval zákony, které se dají studovat i doma. Tedy stěžejní práce je podle mne opravdu v regionu. Já mám výhodu, že v tom regionu bydlím, 20 let tam pracuji, jsem tam vidět. A mým snem a přáním je opravdu region objíždět. Jak jsem říkal, první téma pro mě bude školství, vzdělávání. Ale není to jediné téma, je mi jasné, že se budu zabývat i dalšími problémy, například aktuálně problémem rychnovské nemocnice. Tam bych velice rád pomohl.

Čtěte také

Pomohl slovem, útěchou, nebo získáváním dotací? Jaká bude konkrétní pomoc?
Konkrétně, když se bavíme o rychnovské nemocnici, tak náš kolega ze společné kandidátky se teď stal, smlouva už byla podepsána, krajským radním pro zdravotnictví. Takže to je konkrétní věc, bude s panem doktorem Finkem konzultovat kroky a budu se přimlouvat za nemocnici. A další věci konkrétní pomoci, rád bych objížděl všechny obce, které mají školy, bavil se starosty, se zřizovateli škol, bavil se s řediteli, s učiteli. To je také velice konkrétní výzva.

Výzev je jistě hodně. Nabízí se otázka, budete chtít skloubit obě funkce dohromady, senátora i ředitele školy v Dobřanech?
Já se obávám, že kdyby se vzdal ředitelování ve škole, tak bych se vznesl a nezůstal nohama na zemi, nezůstal v praxi. Takže teď v tuto chvíli vidím, jestli mám být co potřebný, tak musím neustále zažívat praxi, abych jasně viděl, o čem mluvím.

Základní škola Trivium plus v Dobřanech v Orlických horách baví žáky, učitele i rodiče

Kromě zvolení do horní komory parlamentu jste se stal i ředitelem roku. Takže dvě dvacítky v letopočtu vám přinesly štěstí.
Je to krásný úspěch, který nebyl zadarmo. My jsme v září roku 2019 dostavěli školu, ta stavba byla velice problematická, bylo to hodně práce, museli jsme hledat mnoho financí. A i díky této práci, kterou tam děláme už 20, 15 let, tak si myslím, že je to zasloužený dárek. Je to určitě hezký pocit, cena Ředitel roku je individuální cenou, a jako chlap jsem samozřejmě trochu ješitný, takže to potěší, když si vás někdo všimne.

Stále platí, že máte ve škole víc dětí, než je obyvatel obce?
To by se obec musela hodně snažit, aby nás předhonila. V obci je 130 obyvatel, my máme 182 žáků.

Loutka Jana Grulicha, ředitele Základní školy Trivium plus v Dobřanech v Orlických horách

Jste jednou z mála škol, kde musí dokonce děti i odmítat.
Bohužel. Vždy jsem si říkal, že bude velice těžké děti shánět, ale ještě těžší je děti odmítat. Protože každé dítko má nějaký příběh a potřebovalo by například zrovna individuálnější přístup. Je mi vážně velice líto, že nemůžu vyhovět všem.

Vzdělání je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme pro naši budoucnost udělat. Plyne z něj větší spokojenost lidí.
Jan Grulich, ředitel školy a senátor

Jak to děláte, že je o vás takový zájem? Co dělá vaši školu tak prestižní a oblíbenou?
To je častá otázka a jestli máme několik hodin času, tak si rád o tom s vámi popovídám. Ale abych to řekl zjednodušeně, je to takový koloběh. Spokojené dítě rovná se spokojený rodič, spokojený rodič rovná se spokojený učitel i ředitel. A tak dokola.

Čtěte také

Slyšela jsem, že se u vás ve škole téměř nepozná, kdy je vyučování a kdy je přestávka. Chodby jsou vyzdobené citáty z Komenského, režim je zkrátka skutečně velmi uvolněný a přátelský.
Tak teď nevím, jestli to je dobře, když se nedá rozlišit přestávka od učební hodiny. Ale ne, pozná se to. O přestávkách chceme, aby byl trošku bugr ve škole, aby se děti proběhly a trošku se vyblbly. Na hodinu normálně zazvoní, sice ne zvonkem, ale gongem, a děti musí být klidnější. Ale jak říkám, když to děti baví, tak tam chodí rády, a když tam chodí rády, tak mají daleko lepší vzdělávací výsledky. A to je vlastně základní.

Kritické hlasy vám vytýkaly, že se u vás víc hraje, než učí. Ale vy jste se potom zúčastnili srovnávacích testů, kde jste všem vytřeli zrak. Protože jste ovládli téměř všechny kategorie.
Je to tak. A já si dokonce myslím, že to právě bylo tím, že jsme se vůbec na ty testy nepřipravovali. Nedělali jsem žádné zkoušky a brali jsme to tak, že prostě musíme vyplnit nějaké testy. Potom jsem se bavil i s Českou školní inspekcí a oni poukázali na ten fakt, že naše děti, jak mají školu rády, tak dobře vědí, že nám na těch testech záleží. Takže sedly k počítači, neblbly a opravdu se snažily vyplnit testy tak, aby neudělaly ostudu. Tedy zase je to o přístupu ke škole a ke vzdělávání.

Základní škola Trivium plus v Dobřanech v Orlických horách baví žáky, učitele i rodiče

Vy o tom mluvíte s takovou láskou, že se snad musí dětem i teď stýskat, když nemohou do školy chodit. Vy jste tam ale šéfem, takže můžete chodit dál každý den.
Chodím dál každý den do své kanceláře, je to těžká doba. Mrzí mne nejen to, že se dětem stýská po škole, že nemají styk s kamarády. Také velice zatěžujeme rodiče, obzvláště na prvním stupni. Dovedu si představit maminky, který musí chodit do práce nebo mají ještě další malé děti, musí u toho vařit a uklízet. Přijdou ze zaměstnání a ještě mají být u výuky dětí na prvním stupni. Je to zvláštní doba. Na tom druhém stupni se snažíme, aby byly děti už samostatné, aby rodiče nezatěžovaly. Ale doufám, že to vše brzy pomine a budeme na to jen vzpomínat. Možná i trošku nostalgicky, ale určitě to není dobře.

Když děti škola baví, tak tam chodí rády, a když tam chodí rády, tak mají lepší vzdělávací výsledky. A to je základní.
Jan Grulich, ředitel školy a senátor

Ještě taková zajímavost, na cenu Ředitel roku vás nominovali úplně všichni zaměstnanci školy i děti. To není až tak obvyklé. Co na to říct?
My máme hezké vztahy. Já nevím, jestli to byli úplně všichni, nebo se to jen tak napsalo. Ale rozhodně, kdyby to věděli všichni, tak věřím, že úplně všichni s tím budou souhlasit.

Čtěte také

Vy školstvím zkrátka žijete, takže vzdělávání se chcete věnovat i jako senátor. Bude to i vaše základní náplň v regionu?
Já jsem školství věnoval celý život. Opravdu v něm 20 let tvrdě pracuji. My hledáme nějaké možné cesty a postupy, jak zlepšit vzdělanost, ale ono to je také tím, jak celá společnost přistupuje ke vzdělanosti. Tedy předpodkládám, že i práce senátora bude taková, budu mluvit o vzdělání, budu jezdit do obcí a měst, budu mluvit ke společnosti, že vzdělání je opravdu jednou z nejdůležitějších věcí, které můžeme pro budoucnost udělat. Ze vzdělání pochází zdravotní sestry, doktoři, když to řeknu v tuto chvíli, které potřebujeme. Ze vzdělání pochází daleko větší spokojenost. Tak doufám, že budu jedním z těch, kteří strhnou i ostatní. Že se o vzdělání bude opravdu hovořit jako o prioritě.

Výhodou je, že jako senátor budete mít všude otevřené dveře. Lidé vám budou naslouchat.
Když jsem byl vesnickým ředitelem a chtěl jsem se bavit o vzdělání, tak někteří říkali, co nám to tady říká ten vesnický ředitel. Teď mohu za lidmi přijít z pozice senátora a jsem moc rád, že mohu s nimi o tomto tématu mluvit.

Jan Grulich spolu s Pavlou Kindernayovou ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Říká Jan Grulich, ředitel Základní školy Trivium plus v Dobřanech v Orlických horách a nový senátor za Rychnovsko. Děkuji za rozhovor, ať se vám podaří naplnit vše, co jste si předsevzal.
Já děkuji a přeji vám všechno dobré.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.