Radioporadna pro léčbu bolesti. Když přejde akutní bolest do chronické, stává se pak sama chorobou

7. červen 2023

V dnešní radioporadně se věnujeme bolesti a její léčbě, což je ale samozřejmě velmi široký pojem. Naším hostem je MUDr. Karel Kulda z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Je vůbec správný termín léčba bolesti, protože přece nejdříve by se měly léčit vždy příčiny, ne?

Máme bolest akutní a bolest chronickou. Ta akutní je signálem, příznakem, že se děje něco nedobrého a že bychom se měli nějakým způsobem ošetřit, aby nedošlo k nějakým škodám v budoucnosti. Ale když akutní bolest přejde do chronické bolesti, která trvá dlouho, tak už přestává mít signalizační funkci a stává se chorobou sama o sobě. A je potřeba tu chronickou bolest tlumit.

Rehabilitace je v případě bolestí pohybového aparátu nosná léčba. Jen propadám skepsi, že 9 z 10 lidí stejně pak doma necvičí.
MUDr. Karel Kulda, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN HK

Proč některá bolest akutní přechází do té chronické, to dost dobře nevíme. Víme, že tam je nějaká genetická dispozice a biologické mechanismy, psychické zdroje i v oblasti sociální. A problém je v tom, že to, co nám funguje dobře u bolesti akutní, tak funguje málo nebo ne zcela u bolesti chronické. A ta se samozřejmě musí léčit.

Pro které pacienty je vaše poradna určena?
Každý lékař léčí bolest v rámci své odbornosti, tedy ortoped léčí bolesti kloubů, lékař ORL třeba bolesti v oblasti hlavy a krku.

Čtěte také

Teprve v okamžiku, kdy jejich obvyklé metody nepřinesou náležitou úlevu od bolesti, nebo naopak přinesou závažné nežádoucí účinky, nebo nastala komplikovaná situace, kdy vychází bolesti z více systémů, které již přesahují odbornost toho lékaře, pak je dobře, když je pacient objednán k nám do poradny pro chronickou a neztišitelnou bolest, jak tomu říkám.

A přichází pokud možno s nějakou dokumentací, protože tito pacienti již prošli řadou pracovišť a vyzkoušela se na nich spousta metod a léků. Tak abychom neopakovali slepé uličky, které už absolvovali. A jsme rádi za doporučení od nějakého lékaře, ale ten je určitým filtrem.

Jaké vy potom máte možnosti, jaké postupy používáte?
Drtivá většina pacientů, asi 95 procent, má nastavenu nějakou farmakoterapii, to znamená léky.

Čtěte také

Nejsou to jen analgetika, ale využívají i léky, které mají nějaký vedlejší účinek na určité typy bolesti. Tady si dovolím takovou možná kacířskou myšlenku. On ten pokrok ve farmakoterapii zdaleka není tak veliký, jak vypadá na první pohled. Máme nové aplikační formy, ale nikoliv bohužel nové léky.

Další metodou, z které může profitovat, řekněme, 5 až 10 procent pacientů, většinou vychází z anesteziologické praxe, je invaze. To znamená, že někam píchneme jehlu, stříkneme nějakou látku a pak koukáme, co to s člověkem udělá.

Taková nejčastější invaze na naší ambulanci je aplikace léků do páteřního kanálu, kde dáváme místní anestetika ve směsi s nějakým protizánětlivým nebo protiotokovým lékem.

Čtěte také

Tím pádem se docílí i nějaké léčby, nejen tišení bolesti. A může to ovlivnit i onu příčinu bolesti.

Další léčba je rehabilitace, v případě bolestí pohybového aparátu, je to naprosto nosná léčba, která rovněž může ovlivnit příčinu bolesti. Tady občas propadám takové terapeutické skepsi, neboť když pošlu někoho na rehabilitaci, aby ho fyzioterapeut zacvičil v nějaké sestavě, kterou by pak měl cvičit doma, tak podle mého názoru 9 z 10 lidí stejně necvičí a vyžaduje spíše pasivní procedury na účet zdravotní pojišťovny.

Ale i těch 10 procent pacientů, kteří cvičí třeba půlhodinu denně, je super. Ale potom samozřejmě také záleží na tom, co dělají těch zbývajících 23,5, hodiny denně. Když pak sedí 8 nebo 10 hodin zhrouceni u počítače, tak samozřejmě ani to cvičení nebude mít velký efekt. Je prostě potřeba dodržovat nějaké zásady ergonometrie.

Celou radioporadnu o bolesti s MUDr. Karlem Kuldou z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související