Ptačí pozorovatelna u Bohdanečského rybníka nabízí nevšední zážitky. Hlavně teď na podzim

26. září 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zoolog Milan Růžička při sledování ptáků

Bohdanečský rybník na okraji městečka Lázně Bohdaneč je významnou ptačí lokalitou. U největšího rybníka Pardubického kraje můžete pozorovat vzácné druhy ptáků a na podzim i tisícihlavá tažná hejna. Skvělý výhled nabízí Musílkova ptačí pozorovatelna, která před pěti lety vyrostla na okraji Polákova poloostrova. Ten zasahuje přímo do vodní plochy, takže výhled z pozorovatelny je téměř panoramatický.

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník byla vyhlášena v roce 2005. Tvoří ji komplex vodních a mokřadních ekosystémů, slatinných luk a bažinných olšin, které přitahují pestrou škálu ptáků, včetně mnoha vzácných druhů. Pozorovat tam můžete bahňáky, jeřáby, volavky, kormorány, ale i drobnější a neméně zajímavé ptáky, jejichž život je vázaný na vodní plochy. Hranice přírodní rezervace je shodná s Ptačí oblastí Bohdanečský rybník, která byla zřízena k ochraně chřástala kropenatého.

Ptačí hejna jako v Africe

Ptačí pozorovatelna je osm metrů vysoká stavba z dubového a modřínového dřeva s rákosovou střechou. Průhledy, jimiž můžete nerušeně pozorovat přírodu, směřují do tří světových stran. Pokud chcete pozorovat velké množství ptáků, pak je období konce září a měsíc říjen ideálním obdobím. Rybník se před výlovem totiž začne upouštět a obnaží se jeho okraje a bahnité plochy.

„Ty přitahují velké skupiny mnoha druhů bahňáků, kteří se při tahu ze severu do Středomoří nebo do Afriky na Bohdanečském rybníku zastavují. Je to skutečně krásný pohled, jsou tu statisíce čejek chocholatých nebo stovky bílých volavek,“ říká zoolog Milan Růžička.

Čáp bílý v přírodní rezervaci Bohdanečský rybník

Letos v červnu se na Bohdanečském rybníce objevila velká vzácnost, kolpík bílý. „Jde o poměrně velkého ptáka, který má neobvyklý tvar zobáku, na špičce lžícovitě rozšířený. Má jasně bílé peří jako volavka. Nevím o tom, že by se tu od druhé světové války objevil nebo byl někým zpozorován,“ dodává Milan Růžička.

Od 19. století napočítali ornitologové v této lokalitě 172 druhů ptáků. Některé z nich se zde vyskytují pouze v období tahu, jiné na Bohdanečském rybníce zimují, ale u více než 100 druhů ornitologové prokázali hnízdění.

V Bohdanči loví i orel mořský

Nad vodní hladinou Bohdanečského rybníka často krouží skutečně velcí dravci. Orli mořští sice v této přírodní rezervaci nesídlí, nicméně v blízkém regionu ano. „Orli zalétají lovit na vzdálenost 30, někdy až 50 kilometrů od hnízdiště. Tady na Bohdanči loví, což ale není úplně přesné, protože orel dává přednost rychlejšímu a snadnějšímu získání potravy. Když tu bude uhynulý kapr, tak je to potrava, kterou on preferuje. V letošním roce tu v hnízdní sezóně býval velice často,“ říká zoolog.

Orel mořský v Národní přírodní rezervaci nehnízdí, přilétá sem ale lovit

Bohdanečský rybník má velmi dlouhou historii. Pravděpodobně už v druhé polovině 15. století ho nechal vybudovat majitel panství Jindřich I. starší z Poděbrad a Minsterberku, syn Jiřího z Poděbrad. Rybník potom rozšířil Vilém z Pernštejna. Rod Pernštejnů své době stvořil nejrozsáhlejší rybniční soustavu v českých zemích s páteřním Opatovickým kanálem. Na konci pernštejnské éry bylo na pardubicko-kunětickém panství na 230 rybníků.

Spustit audio