Psát je dobrodružství, říkávala spisovatelka Marie Kubátová, která se narodila před 100 lety

Spisovatelka, dramatička, farmaceutka a představitelka krkonošské regionální literatury Marie Kubátová, rozená Kutinová, která vymyslela Krkonošské pohádky, se narodila před 100 lety 8. srpna 1922 v Praze. Zemřela 6. června 2013 ve Vrchlabí.

Psaní Marie Kubátové ovlivnila matka, spisovatelka PhMr. Amálie Kutinová, dále profesní znalosti z praxe v lékárnách a v nemalé míře také Podkrkonoší, kde působila na řadě míst jako magistra farmacie.

Osud ke mně byl vlídný, dal mi hned na počátku možnost lásky k hodnotám a prostor pro kousek něčeho lepšího, co je nad holý chleba.
Marie Kubátová, pohádkářka z Krkonoš

Její tvorba je velice rozmanitá; můžeme ji však rozdělit na dva tematické okruhy: první z nich, který zároveň autorku nejvíce proslavil, čerpá náměty z krkonošské lidové slovesnosti. Jedná se především o pohádky a povídky.

„Každá pohádka má svou poezii, svou etiku a svůj zákoník, kdy vždycky slabší se může dočkat pomoci silnějšího.“ Tak to v pořadu Elišky Pilařové, poskládaném z archivních nahrávek Českého rozhlasu, říká Marie Kubátová.

Čtěte také

Do druhého okruhu pak řadíme všechna ostatní autorčina díla, tedy nejrůznější příběhy ze soudobého prostředí a jejích osobních zkušeností. Konkrétně jde například o portréty osob, kterých si Marie Kubátová vážila, o autorčiny vzpomínky na dětství a mládí či úvahy nebo prózy z lékárenského prostředí, v nichž se Marie Kubátová zaměřuje na sociální otázky a mezilidské vztahy.

Zájem o soudobé sociální otázky a mezilidské vztahy se stal rovněž jedním z nejtypičtějších rysů autorčiny tvorby. Nejen v jejich pohádkách se tak často objevují motivy lásky, přátelství, lidskosti, ohleduplnosti či spravedlnosti.

Pro celou autorčinu tvorbu je navíc typický osobitý způsob vyprávění. Marie Kubátová byla rozená talentovaná vypravěčka se smyslem pro detail a cit. Její prózy zachycují kromě barvitých popisů míst a charakteristik osob též typickou mluvu tamějších obyvatel.

autoři: Eliška Pilařová , baj
Spustit audio

Související