První stupně povodňové aktivity na Kněžné v Rychnově a na Loučné v Cerekvici. Toky mohou stoupat

29. červen 2020 08:39

Podle informační zprávy o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Labe aktuálně vodohospodáři evidují na většině území srážky s úhrny do 30 mm, ve východních Čechách a na Vysočině pak do 45 - 50 mm (Třebovka - Vysoké Pole 67 mm). 

Aktuálně je dosažen I. SPA v profilech Kněžná - Rychnov nad Kněžnou a Loučná - Cerekvice nad Loučnou. Na základě radarových snímků a výsledků modelu Aladin očekávají vodohospodáři další vydatné srážky na území severovýchodních Čech a Vysočiny s úhrny 20 - 30 mm, ojediněle i více.

Města chtějí více využívat dešťovou vodu (ilustrační foto)

Vzhledem k nasycenosti území očekávají vodohospodáři dosažení 1.- 2. SPA v povodí horního Labe, Orlice, Loučné, Novohradky a Chrudimky, nelze však vyloučit ani překročení 3. SPA.

Vodní stavy v tocích v územní působnosti Povodí Labe, státní podnik jsou průběžně monitorovány a k nahlédnutí jsou na webových stránkách vodohospodářů v sekci „stavy a průtoky“.

autor: baj | zdroje: Vodohospodářský dispečink - Povodí Labe , státní podnik
Spustit audio

Související