Propočítané léto mají zahraniční studenti, kteří navštěvují kurz na Univerzitě v Hradci Králové

31. srpen 2018 11:01

„Propočítané léto“ - i tak by se dala charakterizovat letní škola pořádaná Katedrou matematiky PřF UHK od 3. srpna do 2. září 2018, které se účastní třicítka zahraničních studentů v rámci programu zahraničních mobilit UHK. Celá škola navazuje na Jarní školu diferenciální geometrie a topologie, proběhlou na PřF UHK v květnu 2018. Organizátoři jako téma vybrali tentokrát algebraickou geometrii.

„Algebraickou geometrii jsme zvolili předně proto, že jde o na mnoha univerzitách opomíjenou část matematiky, která se v nabídce kurzů standardně neobjevuje,“ přibližuje výběr tematického zaměření Dr. Oleksii Kotov, organizátor a zároveň vyučující letní školy. Sám je odborníkem na tuto disciplínu a součástí vědeckého týmu matematiků, kteří se ve svém výzkumu na Katedře matematiky PřF UHK geometrií zabývají.

Pro 63 studentů z Asie začala letní škola na Univerzitě Hradec Králové. Zajímá je česká kultura

Letní škola pro asijské studenty na Univerzitě Hradec Králové

Víc než šedesát asijských vysokoškoláků bude měsíc studovat na fakultě Informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Do Čech přijeli poznat nejen naši kulturu, ale také některá místa v Česku. A pak samozřejmě získat nové zkušenosti s výukou v jejich oboru. 

Přitom aplikace algebraické geometrie jsou možné v mnoha různých vědách a oborech: „Například v teorii strun, která popisuje náš vesmír, dále se běžně používá v teorii kódování,“ doplňuje její využití doc. Anton Galaev, další z organizátorů školy, a dodává, že jsme touto matematickou disciplínou dennodenně obklopeni, aniž bychom si to uvědomovali: „Už jen proces jednoduchého výběru z bankomatu nebo přihlášení do emailového účtu či na sociální sítě, které provádíme téměř denně, je založen na metodách algebraické geometrie.“

Co si pod pojmem algebraická geometrie představit?

„Již na středních školách se studenti setkávají se kvadratickými rovnicemi, jejichž řešení dávají dva body na přímce. V matematice a jejích aplikacích se ale můžeme setkat s mnohem složitějšími úlohami, kde místo jedné rovnice s jednou neznámou vznikají komplikované soustavy rovnic (tzv. polynomiální rovnice) s větším počtem neznámých. Ne všechny tyto rovnice se dají vyřešit. Algebraická geometrie nám dává způsob, jak si alespoň částečně představit toto řešení za pomoci geometrie,“ popisuje tuto teoretickou disciplínu doc. Galaev.

Letní škola pro zahraniční studenty na Univerzitě Hradec Králové

Celkem se školy účastní 32 studentů z Institutu matematiky Akademie věd Ukrajiny v Kyjevě a studenti moskevské Vysoké školy ekonomické z kampusu v Nižním Novgorodu.

Kurz je sestaven takovým způsobem, aby bylo učivo srozumitelné všem jejich úrovním vzdělání - tedy těm, kteří se s algebraickou geometrií teprve seznamují, i těm, kteří s ní již mají zkušenosti. Speciální páteční semináře jsou pak zaměřeny na studenty doktorských programů, kteří prezentují témata svých dizertačních prací, a tím inspirují svoje mladší kolegy v jejich budoucím zaměření a výzkumu.

„Dosavadními dvěma školami jsme, doufejme, založili na naší fakultě novou tradici, která přispěje k matematickému vzdělání nové generace mladých vědců ze všech částí světa,“ uzavírají oba organizátoři.

autor: Milan Baják | zdroj: Univerzita Hradec Králové
Spustit audio

Související