Projekt přestavby kina Vesmír v Náchodě

zámek Náchod

Přestavba náchodského kina Vesmír na společenské centrum patří mezi priority, kterými se v současné době zabývá vedení náchodské radnice. Kino Vesmír je, dalo by se říci, historická budova, i když před mnoha lety určitou rekonstrukcí prošlo. Vedení náchodské radnice se delší dobu zabývá myšlenkou nejenom na obnovu některých prostor, ale především na jejich rozšíření. Nebyl by to potom už jen kinosál, v Náchodě totiž chybí komornější prostory pro kulturu, než nabízí například městské Divadlo Beránek, někdejší Tylovo divadlo, které těmto potřebám odpovídalo, bylo navrácené původnímu majiteli. A tak v budově kina Vesmír by mohla získat například svůj nový domov loutková scéna, která má v Náchodě už 55letou tradici a její současné prostory jsou nevyhovující.

V budově kina Vesmír by mohlo být také Informační centrum, nebo zázemí pro některé další organizace.
Projekt je zatím ve stádiu projekčních prací. Předpokládané náklady, jak uvedl starosta města Náchoda Oldřich Čtvrtečka, dosahují částky 70 až 80 milionů korun. Z rozpočtu města hradit takovou velkorysou akci nelze, a tak město bude žádat o finanční prostředky z Evropské unie nebo o přispění z fondu na přeshraniční spolupráci, protože toto společenské centrum by mohlo sloužit do budoucna i k prohloubení česko-polské kulturní spolupráce.