Priority nové krajské vlády - zdravotnictví, doprava a zdravá ekonomika

22. září 2010

Dostupná a kvalitní zdravotní péče a sociální služby, modernizace dopravní infrastruktury a zdravá ekonomika krajského hospodářství patří mezi jedny z hlavních priorit nové krajské vlády. Jsou obsahem programového prohlášení. Hejtman Lubomír Franc tak splnil slib, že dokument bude hotový do 15 pracovních dnů od ustavení nového zastupitelstva a rady Královéhradeckého kraje. "Vedení Královéhradeckého kraje s převahou sociální demokracie chce svým rozhodováním sloužit veřejnosti a být obyvatelům kraje partnerem s přirozenou autoritou. Lidem žijícím v tomto regionu chceme přinášet užitečnou podporu, která bude vycházet vstříc jejich každodenním potřebám," uvedl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.

V oblasti zdravotnictví hodlá kraj odpouštět pacientům takzvané regulační poplatky ve všech krajských zdravotnických zařízeních, a to i včetně poplatků za položku v nemocničních lékárnách. "Předběžně odhadnutou částku ve výši 40 milionů korun kraj pokryje úsporami při zefektivnění práce Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje," řekl senátor a vicehejtman Vladimír Dryml, který je odpovědný za oblast zdravotnictví. Mezi další kroky bude patřit převod krajských nemocnic na veřejnoprávní instituci a modernizace krajských zdravotnických zařízení.
V oblasti ekonomiky chtějí radní nastartovat ozdravný proces, který by vedl k vyrovnanému hospodaření. Investice by výhledově měly dosáhnout až čtvrtiny krajského rozpočtu. "Naším záměrem rovněž je, aby bylo průhlednější hospodaření krajských akciových společností a kraj měl o jejich správě více informací," uvedl radní zodpovědný za majetkoprávní oblast Vladimír Derner.
Kraj bude rovněž usilovat o modernizaci silniční cítě v regionu a o co nejrychlejší dostavbu dálnice D11 a rychlostní komunikace R35. Chce také nasměrovat více financí do oblasti školství a rozvoje venkova. Bude v sociální oblasti podporovat pomoc člověku v jeho domácnosti a zlepšovat kvalitu sociálních služeb. Kraj hodlá také podporovat ekologicky šetrnou dopravu, ekologickou likvidaci odpadů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Spustit audio