Při nákupu nábytku kraj chyboval, pokuta 800 tisíc

Regiocentrum Nový pivovar v Hradce Králové

Při pořízení nábytku do Regiocentra Nový pivovar se Královéhradecký kraj dopustil správního deliktu a nepostupoval podle zákona o veřejných zakázkách. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který za to uložil kraji pokutu 800 tisíc korun. Kraj totiž rozšířil předmět leasingu o dodávku mobilního a vestavěného atypického nábytku a výrobky za více než 35 milionů korun v jednacím řízení bez uveřejnění. Rozhodnutí ÚOHS, které zkoumají krajští právníci, je zatím nepravomocné a kraj se proti němu může odvolat. O postupu, který ÚOHS označil za správní delikt, rozhodla v dubnu 2007 na své schůzi Rada Královéhradeckého kraje.

O rozhodnutí ÚOHS informoval královéhradecký hejtman Lubomír Franc krajskou radu. "Přestože jde o rozhodnutí, které učinili naši předchůdci, jsme především rozumní hospodáři a chceme zabránit zbytečným finančním ztrátám. Je to velice nepříjemná věc: podle dokladů, které máme k dispozici je cena pořízeného nábytku pro pivovar přemrštěně vysoká. Nyní máme jasné rozhodnutí z nezávislého zdroje, že některé praktiky při realizaci projektu přeměny hradeckého pivovaru byly minimálně podezřelé. Pokud bude muset kraj pokutu zaplatit kvůli chybnému postupu bývalých radních, vznikne hmatatelná škoda, jejíž příčiny bychom chtěli vyšetřit," řekl královéhradecký hejtman Lubomír Franc.
Pokud by kraj zadal výběrové řízení na nábytek podle zákona, mohla být vysoutěžená cena pořízeného nábytku nižší. Kraj by totiž dodržením zákonného postupu mohl získat do soutěže také jiné nabídky za výhodnějších podmínek. "Nelze vyloučit, že pokud by kraj dodržel postup stanovený zákonem a veřejnou zakázku by zadal podle zákona, mohl obdržet i nabídky jiných uchazečů. Ti by mohli nabídnout nižší cenu než jediný krajem oslovený uchazeč," napsal v odůvodnění rozhodnutí ÚOHS.