Přes 60 let pomáhá Vojtova metoda dětem i dospělým po celém světě zlepšovat fungování svalů

27. prosinec 2017 14:45

Odborníci na Vojtovu metodu i rodiče nemocných dětí si Václava Vojty váží. Letošní rok byl ve znamení 100. výročí narození jejího autora - významného českého a německého doktora - profesora Václava Vojty. Světoznámý odborník významně obohatil dětskou neurologii a oddělil ji od dospělé. 

Právě s jeho jménem je spojena úspěšná léčebná rehabilitace dětí, která je poskytována pacientům s dětskou mozkovou obrnou a dalšími neurologickými onemocněními v dětské léčebně Vesna v Janských Lázních.

„Cvičíme Vojtovu metodu u fyzioterapeutky Dagmar Žákové, od samého začátku se o nás stará pan primář Vasil Janko, který je moc hodný. A zakladatele metody - profesora Václava Vojty si velmi vážím," říká maminka osmiletého Davídka, který má dětskou mozkovou obrnu.

Profesor Václav Vojta pomohl tisícům dětí nejen s mozkovou obrnou. Působil v lázních Železnice, které se později staly součástí Státních léčebných lázní Janské Lázně. Toto náročné cvičení dětem pomáhá i v 21. století a maminky si jej chválí.

Fyzioterapeut při aplikaci Vojtovy metody

Fyzioterapeutický koncept je založený na reflexní lokomoci a vznikl na základě poznatků profesora Vojty o vývoji držení těla a pohybů dítěte. „Je nutno vzpomenout, že Václav Vojta byl žákem profesora Kamila Hennera, legendy české neurologie. Profesor Vojta byl tedy dalším nositelem pochodně," uvedl primář dětské léčebny Vesna MUDr. Vasil Janko.

Svůj koncept Vojta rozvíjel v Podkrkonoší

Po promoci na lékařské fakultě pracoval Václav Vojta, právě pod vedením profesora Kamila Hennera, na dětské neurologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice a od roku 1954 působil v dětské léčebně v Železnici, kde se začal věnovat výhradně dětským pacientům. „Zřejmě tady i zastupoval, nebo sloužil, protože v jednom rozhovoru na otázku, kdy byl nejšťastnější, odpověděl, že v Železnici, když po něm lezla batolata," vzpomněl Vasil Janko.

Základem léčby v lázních v Železnici byla léčebná rehabilitace, která využívala speciální metody léčebné tělesné výchovy.

Reflexní lokomokace - rehabilitační metoda léčby spastiků, dětí postižených dětskou mozkovou obrnou a jiným neurologickým onemocněním - vešla do povědomí právě jako Vojtův koncept. Děti si v léčebně osvojily postupy cvičení. Na konci každého pobytu byla rodičům předvedena instruktáž o způsobu cvičení s dítětem. Postupem času byla léčba rozšířena i na další poruchy centrální nervové soustavy.

Fyzioterapeutka při aplikaci Vojtovy metody

Normalizace vyhnala Václava Vojtu z vlasti

Profesor Václav Vojta však nemohl svoji práci v Československu dále rozvíjet, v roce 1968 byl nucen emigrovat. V léčení dětských vývojových poruch pokračoval v západním Německu a stal se světově uznávaným odborníkem. Do naší země se vrátil po revoluci v roce 1989. Jak sám uvedl, nikdy by se mu metodu nepovedlo uvést v život, kdyby neměl důvěru rodičů svých dětských pacientů.

Důsledky normalizace v bývalém Československu na odkaz Václava Vojty komentuje i primář Vasil Janko: „Co se týče Vojtovské reflexní lokomoce jako principu, v normalizační ČSSR nebyla přímo "zakázaná", ale jméno Vojta se moc neuvádělo. Například v publikaci z roku 1975, na kterou nedám dopustit, se kapitola nazývá "Reflexní terapie dětí s dětskou mozkovou obrnou, zavedená na dětské neurologii Fakultní nemocnice Karlovy Unievrzity v Praze" a jméno Vojta jsem v textu neobjevil."

Neurokineziologické vyšetřovací techniky vytvořené profesorem Vojtou se dnes po celém světě používají pro časnou diagnostiku motorických vývojových poruch u kojenců a malých dětí. Jsou základem pro co nejčasnější zahájení terapie - i když ještě nelze klinicky rozeznat žádné konkrétní poruchy.

autoři: Zdenka Hanyšová Celá , baj
Spustit audio

Související