Přemnožené nutrie škodí na Chlumecku a Novobydžovsku

Nutrie na Mlýnské Cidlině v Novém Bydžově

Na Chlumecku a Novobydžovsku mají problém s nutriemi. Tito velcí hlodavci původem z Jižní Ameriky se totiž v posledních letech rychle množí. Nutrie si hloubí díry do hrází rybníků a břehů řek - a právě tím přidělávají starosti rybářům nebo vodohospodářům. Navíc nemají přirozeného nepřítele, a tak jejich počet rychle roste.

„Náhony na rybníky i strouhy jsou proděravěné od nutrií a voda se dostává tam, kam nechceme. A naopak se nedostává tam, kam bychom rádi,“ říká Ladislav Vacek z Chlumeckého rybářství.

Jak uvádí, s nutriemi je problém teprve v posledních několika letech. „Chovatelé je přestali chovat, protože se jim to v určité době přestalo vyplácet, kdy klesla cena kůží.“

„Vypustili je do volné přírody. A protože byly mírné zimy, nutrie se přizpůsobily a rozmnožují se,“ dodává Vacek.

Problémy s nutriemi jsou i v Novém Bydžově. Například na Mlýnské Cidlině jich žije celá kolonie a lidé je tam chodí krmit. Problémem se začalo zabývat i město.

„Máme problémy s nutriemi na vodních tocích,“ připouští Milena Žáková, vedoucí odboru životního prostředí na novobydžovské radnici. „O tom nás také ubezpečují stížnosti správce vodního toku, což je Povodí Labe.

Jak dodává, stěžují si majitelé nemovitostí, protože stavby na podhrabaných březích se devastují.

„Přistoupili jsme k dvěma krokům. Prvním je odstřel těchto hlodavců na honebních pozemcích. A na pozemcích nehonebních provádíme jejich odchyt,“ připomněla Milena Žáková opatření, které radnice proti nutriím dělá.

Za to, že se nutriím ve volné přírodě daří, může i teplé počasí a relativně mírné zimy posledních několika let. Samice díky tomu totiž stihne vychovat mláďata i dvakrát za rok.

Čtěte také

Nutrie