Překvapení a řadu nových informací přineslo archeologům další naleziště v Kostelci nad Orlicí

23. duben 2017

Jen pár metrů od od hlavní silnice vedoucí na Ostravu se na soukromém pozemku - obrazně řečeno - vrátili v čase hned do několika období najednou. S archeoložkou Martinou Bekovou se tam sešla redaktorka Kristýna Štanderová.

Do jaké doby nálezy archeology zavedly?
„Našli jsme tady hned několik časových období. Prvně jsme se dostali do mladší doby bronzové, pak jsme si skočili ještě do poloviny 13. století. A navrch jsme si dali něco z průběhu toho městského osídlení, nějaké 16. či 17. století," usmívá se Martina Beková.

Co bylo pro archeology největším překvapením? Které to časové období?
„Určitě byla překvapením ta kultura popelnicových polí, tedy ta mladší doba bronzová. Je to pro nás další sídliště, které patří ke zdejšímu velkému pohřebišti. To bylo zkoumané v průběhu více sezón. A my dnes vidíme, že Kostelec nad Orlicí byl doslova jakousi aglomerací, která na to pohřebiště ukládala. Protože těch sídlištních poloh už tu máme asi sedm."

Čtěte také


Každým okénkem do země se nám doplňuje mozaika, kterou skládáme. A ta nám říká, že Kostelec byl určitě důležitá křižovatka a důležité místo pro sídlení už od doby kamenné.Martina Beková, archeoložka

Zůstaňme tedy v době popelnicových polí. Co to bylo za nález, který vás tam přivedl?
„Je tady poměrně mocná sídlištní vrstva, která znamená, že tady byly zřejmě nějaké nadzemní objekty, co se nám nedochovaly. A že se tu sídlilo nějakou dobu. Že se ta vrstva tady byla schopná vůbec vytvořit. Ta nejméně pohledná fotografie ukazuje právě tu kulturní vrstvu, tam nic moc není. Ale pěkné je to 13. století. My totiž pořád ještě řešíme, jak to přesně bylo s tím založením města. Ale opravdu všechny nálezy, které se nám tu podařilo v průběhu posledních desetiletí udělat, svědší o tom, že v místě dnešního středu města není nic staršího, než první polovina 13. století. A tohle je právě zřízená pec, která do toho období patří. A naši předkové, aby se nám to dobře určovalo a datovalo, tam nám tam zanechali torzo nádoby. takže se to datuje úplně perfektně."

Překvapení a řadu nových informací přineslo archeologům další naleziště v Kostelci nad Orlicí

A co vás zavedlo do toho 16. století?
„Do toho 16. století nás vede půdorys nějaké velké hospodářské budovy, já si myslím, že to byla nějaká velká stodola, která tady byla zaloýena. My jsme zachytili asi 10 kůlových jamek, které tady probíhají a máme část toho půdorysu. A pak tady máme ještě jeden velký objekt, který zase spadá do té první poloviny 13. století. Ten byl kousek od té zřícení pece. A je to jakási blíže neurčená jáma. Ale kousek té zřícené pece tam bylo ještě také."

Co řeknete závěrem ke Kostelci nad Orlicí a jeho histotii?
„Každým objeveným okénkem do země se nám doplňuje mozaika, kterou skládáme. A ta nám říká, že Kostelec byl určitě důležitá křižovatka a důležité místo pro sídlení už od doby kamenné, přes dobu popelnicových polí, to je vlastně doba bronzová, doba železná. A potom už si své pevné místo na mapě Čech našel v první polovině 13. století."

autor: KS
Spustit audio