Před deseti lety rozvodněné říčky v Orlických horách zabíjely

Hladina

Byl to jeden z mnoha parných letních dnů: těžký žhavý vzduch se nedal ani dýchat, na obzoru tmavé mraky, předpověď hlásila občasné přeháňky či lokální bouřky a lidé se těšili na ochlazení. Místo úlevy však v noci z 22. na 23. července 1998 přinesla letní bouře do Orlických hor zkázu i smrt. Desetileté výročí těchto katastrofálních povodní připomíná výstava, kterou ve foyer Regiocentra Nový pivovar v Hradci Králové otevřel hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík, zástupci státních podniků Povodí Labe, Českého hydrometeorologického ústavu, Lesů České republiky a Zemědělské a vodohospodářské správy. Na výstavě, která potrvá do srpna, si budou moci lidé prohlédnout fotografie z období povodně, které nejsou běžně přístupné.

Smršť spojená s přívalovým deštěm jaká se tehdy přehnala Orlickými horami se podle pamětníků i meteorologů strhne v průměru jednou za více než sto let: na jeden metr čtvereční spadlo přes dvě stě litrů vody, říčkami Bělá, Dědina a Zlatý potok se prohnala ničivá třímetrová přívalová vlna. V povodni zemřelo šest lidí. Kvůli velké vodě padlo 23 poškozených domů a dalších třináct set povodeň značně poškodila.
"Povodně z roku 1998 byly především svými následky - bohužel - výjimečné. Během deseti let po této tragické události se náš kraj potýkal s velkou vodou už několikrát. Naposledy zasáhly povodně většího rozsahu Královéhradecký kraj předloni. Nasazení s jakým obyvatelé obcí a měst, profesionální i dobrovolní hasiči čelili těmto povodním bylo obdivuhodné," řekl královéhradecký hejtman Pavel Bradík, který během povodní řídí činnosti krajské povodňové komise a Bezpečností rady kraje.
Největší škody záplavy napáchaly na Dědině v Kounově, Dobrém, Dobrušce, Pulicích, Pohoří , Českém Meziříčí, Ledcích a Třebechovicích pod Orebem a na Bělé v Deštném v Orlických horách, Skuhrově nad Bělou, Kvasinách, Solnici ,Černíkovicích. Velká voda zatopila stovky obytných domů, řadu průmyslových a zemědělských závodů. Záchranáři, kterých zasahovalo na jedenáct set, museli evakuovat 1300 lidí.
Celkové škody způsobené povodňovou vlnou v rychnovském okrese byly odhadnuty na bezmála 2 miliardy korun, z toho jen na bytovém fondu a majetku obcí na více než 600 milionů korun. Na celém Rychnovsku bylo zničených 145 kilometrů silnic a 104 mostů a lávek. Zaplaveny byly zdroje pitné vody (například Litá u Dobrušky dodávající pitnou vodu pro krajské město) a většina obyvatel zasažené oblasti získávala pitnou vodu z přistavených cisteren. Velké škody vznikly také na telefonním a elektrickém vedení.
Povodí Labe vznikla v souvislosti s touto povodní škoda bezmála 85 milionů korun. Po povodních nechalo Povodí Labe vybudovat v oblasti velké množství protipovodňových opatření.