Praktický lékař vnímá věci komplexně a s pacienty doslova žije. Projekt pro mladé Staň se praktikem

12. duben 2023

Projekt Staň se praktikem má studenty medicíny motivovat k tomu, aby se v budoucnu stali praktickými lékaři. Jak víme, těch je v posledních letech zoufale málo a na mnoha místech praktičtí lékaři chybí úplně. 

Našimi hosty jsou jednak praktická lékařka z Nového Města nad Metují MUDr. Kateřina Javorská, která je do projektu zapojena, a medička Barbora Košuličová, která se možná právě na základě tohoto programu rozhodla, že se stane praktickou lékařkou.

Je to tak, Báro? Rozhodla jste se už definitivně?
Barbora Košuličová: Myslím, že na takových 99,9 procent jsem rozhodnutá, že bych se ráda stala praktickou lékařkou. Jsem teď v pátém ročníku a ještě mne čeká poslední šestý rok, kdy máme pět státnic. Pak se rozhodnu kam a co dál, jaká bude má specializace.

Jsem z mladé generace nadšená. Všichni, když se ocitli v naší ordinaci, měli o práci zájem. Bylo zajímavé vidět, co budoucí lékaře zajímá.
MUDr. Kateřina Javorská, praktická lékařka

Můžeme představit projekt Staň se praktikem v Královéhradeckém kraji?
Kateřina Javorská: Projekt Staň se praktikem v Královéhradeckém kraji je společný projekt Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Společnosti všeobecného lékařství a Lékařské fakulty v Hradci Králové, podporovaný Královéhradeckým krajem. A spočíval v tom, že jsme na podzim loňského roku udělali v pátém ročníku takové semináře, které měly studentům přiblížit, co náš obor obnáší. A na konci výuky jsme studentům nabídli týdenní stáž v ordinacích praktických lékařů v celém našem kraji. Aby zakusili, co naše práce obnáší v terénu.

Čtěte také

Proč vy jste se dala na dráhu praktické lékařky? A jak to bylo za vašeho studia, jestli už se mluvilo o tom, že praktických lékařů bude nedostatek. Každý medik chtěl nějakou specializaci, být chirurgem či neurologem a tak dál.
Kateřina Javorská: To jste uhodil hřebíček na hlavičku. Já pocházím ze severní Moravy, z vesnického prostředí, takže jsem šla studovat medicínu s tím, že budu praktická lékařka. A na fakultě v Praze na studiích jsem se právě setkala s tím, že na mne kolegové koukali trochu skrz prsty, protože pro ně ten obor nebyl atraktivním. Ale pro mne zase nemocnice nebyla atraktivní a oni mi pořád předhazovali, že budou kardiochirurgové a neurochirurgové, budou dělat špičkovou medicínu na klinikách. A teď jsme se nedávno potkali na setkání po letech a já jsem viděla jejich vyhořelé tváře, unavené lékaře. A byla jsem na tom úplně nejlépe, co se týče mé profese i života, který jsem si vybrala skrz dráhu praktické lékařky.

Čtěte také

Báro, vy studujete medicínu, už jste uvažovala o nějakých specializacích?
Barbora Košuličová: Původně jsem uvažovala o tom, že bych se stala psychiatrem, teoreticky i dětským psychiatrem. Ale upřímně řečeno, stáž u paní doktorky mi nabídla úplně jiný pohled do praktického lékařství. Pochopila jsem, že praktický lékař má celou řadu různých kompetencí, které se neustále rozšiřují. Vztah praktického lékaře k pacientům je na jiné úrovni než vztah v nemocnici. Protože praktický lékař své pacienty zná téměř celý život, zná i jejich rodinné příslušníky, rodinnou a sociální anamnézu, může sledovat vývoj zdravotního stavu pacienta po řadu let. Je takovou první pomocnou rukou na kterou se obrátíte, když máte jakýkoliv zdravotní problém. A myslím si, že i postavení praktického lékaře ve společnosti se dá využít třeba i k nějakým edukačním účelům. Přijde mi, že profese praktického lékaře je velmi rozmanitá, a líbí se mi mnohem víc než práce lékaře v nemocnici.

A to jste zjistila během týdenní stáže u paní doktorky?
Barbora Košuličová: Díky té týdenní praxi jsem si celý obrázek krásně dokreslila.

Praktický lékař je první pomocnou rukou na kterou se obrátíte, když máte zdravotní problém. To se mi líbí víc než práce v nemocnici.
Barbora Košuličová, medička

Kolik mediků už jste paní doktorko přivítala ve své ordinaci?
Kateřina Javorská: Bára byla čtvrtá. A musím říct, že jsem z mladé generace naprosto nadšená. Protože všichni, když se ocitli v naší ordinaci, tak měli velký zájem o naši práci, vše pro ně bylo nové a zapojovali se do pracovního procesu, kladli otázky. Bylo pro mne neskutečně zajímavé vidět, co naše mladé budoucí lékaře zajímá. A měly jsme s kolegyněmi velký zájem na tom, abychom jim předaly, byť za krátkou dobu jednoho týdne, vše, co známe a co jsme získaly v ordinaci.

Čtěte také

Barboro, dokázala jste se vcítit do toho, co to znamená být praktickou lékařkou, když jste viděla ten šrumec?
Barbora Košuličová: Je pravda, že se tam vystřídá za týden spousta pacientů, byť je to menší ordinace v Novém Městě nad Metují. A moc se mi líbilo, jaký tam mají přístup k pacientům, jsou tam dvě sestřičky a dvě úžasné lékařky, které mi dovolily provádět řadu vyšetření pacientů. Věřím, že jsem byla plnohodnotnou součástí ordinace, a byť to byl jen krátký čas, pro mě to byl intenzivní týden.

O čem je vlastně profese praktického lékaře?
Kateřina Javorská: Profese praktického lékaře má veliký záběr. Naše práce jako jedinečného oboru spočívá také v prevenci. To máme jako jediný obor takto nastavené, nejenom léčíme. Provádíme řadu výkonů a vyšetření, pohlížíme na pacienta komplexně. Musíme být i psychologové a jistě je potřeba tuto informaci předávat mladým lékařům. Aby viděli, že máme široký záběr, spoustu pacientských případů třeba neumíme řešit do hloubky, ale zase vidíme věci komplexně a s těmi pacienty žijeme.

Čtěte také

Takže zažívá obor praktických lékařů nějakou renesanci?
Kateřina Javorská: Řekla bych, že určitě ano. Zájem mladých, ať mediků, nebo mladých lékařů, o náš obor vzrůstá. A to asi nejen proto, že jde opravdu o zajímavý obor, ale také díky projektům, jako je tento. A díky podpoře Společnosti všeobecného lékařství, která si vytyčila za cíl podporu mládí, vzdělávání a vědy do budoucna.

Barboro, jaké tedy máte představy o své profesní budoucnosti? Jste z jižní Moravy, takže se vidíte jednou tam jako praktická lékařka?
Barbora Košuličová: Ráda bych po škole zůstala tady a nasbírala co nejvíce zkušeností, ale jednoho dne bych se na Moravu ráda vrátila. Mám tam i rodinu, a chtěla bych tam pokračovat v něčem, co mi tady ukázala paní doktorka, a to jsou sdružené praxe. Kdy není od věci si otevřít ordinaci i s dalšími praktickými lékaři. Na řadu problémů pak není lékař sám, když bude mít třeba nemocné děti, bude potřebovat nějaký zástup, a přeci jen platí, více hlav víc ví. Takže to by bylo super.

Našimi hosty byly MUDr. Kateřina Javorská z Nového Města nad Metují a studentka medicíny Barbora Košuličová. Ať se projektu Staň se praktikem dál daří.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související