Praha 1 vyhlásila soutěž na úpravu malostranské Hellichovy ulice

1. duben 2003

Praha 1 vyhlásila veřejnou zakázku na stavební úpravy Hellichovy ulice na Malé Straně a oslovila šest firem. Počítá s tím, že práce by mohly začít už počátkem května. Náklady na zklidnění ulice jsou odhadovány na 15 až 16 milionů korun. Ulice na úpatí Petřína se má v horní části napojit na park.

Podle plánů by zde mělo vzniknout místo vhodné k odpočinku s několika lavičkami. Navíc se počítá s vodním prvkem: ze stráně by měla voda stékat úzkou strouhou. Dolní část ulice, na které je řadu let nepříliš udržovaný trávník, bude upravena pro parkování aut. Uprostřed bude vysazen pás stromů a směrem k nim bude vybudováno kolem 24 členěných stání pro auta. Součástí úprav bude výměna všech sítí a předláždění celé ulice.

Spustit audio